Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.10.2012

V září na finančních trzích pokračoval pozitivní sentiment, výrazně podpořený centrálními bankami. ECB ohlásila detaily nového nákupu státních dluhopisů (OMT) a uvolnila požadavky na kolaterál a FED spustil třetí kolo „quantitative easening“, tentokrát bez časového limitu při měsíčním objemu 40 mld USD. V polovině měsíce Spolkový ústavní soud posvětil ESM, čímž (spolu s OMT) vznikl nástroj pro případnou pomoc Španělsku. Firemní fundament zůstává silný, globální defaultní sazby jsou na hodnotě 3% v porovnání s dlouhodobým průměrem 4,8%. Operace ve fondu: plošným poklesem kreditních spreadů jsme snižovali kreditní riziko postupným odprodejem některých korporátních dluhopisů s delší durací (Agile/16, Croa/17, Alrosa/20, Halyk/17). Na straně nákupů dominovaly kratší emise s nízkým kreditním rizikem (EDB/14, SD/14) a v závěru měsíce po mírné korekci pak některé z dříve odprodaných dluhopisů (Agile/16, Croa/17, Sever/16).
Z regionálního pohledu ve fondu převažují (40% NAV) dluhopisy střední a východní Evropy, zahrnující jak korporátní, tak v menší míře i státní a municipální dluhopisy. Nadále významnou pozici (35% NAV) fond drží v ruských korporátních eurobondech, které mají kromě slušného fundamentu také podporu v cenách ropy a vysokých devizových rezervách Ruska.