Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.9.2012

V srpnu na finančních trzích pokračoval pozitivní sentiment, vytvořený koncem července guvernéry Nowotnym a Draghim, kteří překvapili trhy příslibem všemožné podpory euru, dokonce pak naznačili možnost bankovní licence pro ESM a opětovné spuštění nákupu státních dluhopisů Evropskou centrální bankou. Konkrétní kroky ve prospěch krátkodobých (financování Španělska a Řecka) i střednědobých (bankovní unie) cílů EMU jsou plánovány na září/říjen. Vzhledem k nízké volatilitě byla aktivita na portfoliu poměrně slabá. S plošným poklesem kreditních spreadů jsme snižovali kreditní riziko portfolia postupným odprodejem některých korporátních dluhopisů s ratingem pod BBB (Alrosa, Evraz, Halyk Bank, aj.). Nákupy byly soustředěny na emitenty s ratingem min. A (Erste Bank, Raifeisen Bank, Český stát). Průměrná durace poklesla z 2,1 na 1,9, zainvestovanost poklesla z 85 na 83% NAV. Z regionálního členění ve fondu převažují (39% NAV) dluhopisy střední a východní Evropy, zahrnující jak korporátní, tak v menší míře i státní a municipální dluhopisy. Nadále významnou pozici (34% NAV) fond udržuje v ruských korporátních eurobondech, které mají kromě slušného fundamentu také podporu v cenách ropy a vysokých devizových rezervách Ruska. Fond meziměsíčně vzrostl o 1,0% (YTD + 8,9).