Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.8.2014

V první polovině července pokračoval mírný růst. Klíčovou událostí měsíce bylo uvalení ekonomických sankcí ze strany USA proti ruským firmám s vlastnickým podílem státu (zejména banky a energetické společnosti), ke kterým se v závěru měsíce přidala i EU. Důvodem sankcí byla nedostatečná snaha Ruska k ukončení konfliktu na východní Ukrajině. Mimo jiné se jedná o zákaz vydávat nové dluhopisy se splatností nad 90 dní na trzích USA a EU. Na sankce reagovaly ruské dluhopisy výrazným poklesem. Výrazně poklesly i americké firemní dluhopisy neinvestičního ratingu poté, co guvernérka FEDu Yellenová varovala před jejich nadhodnocením. Evropské firemní dluhopisy v průměru mírně rostly podpořeny uvolněním měnové politiky v červnu. Globální defaultní sazby (indikátor finančního zdraví firem) v červnu poklesl o 0,1 na 2,2%, což je výrazně pod dlouhodobým průměrem 4,5%. Agentura Moody’s do konce roku očekává další pokles v EU na 1%, ale naopak růst v USA na 2,5%. Před růstem defaultní HY dluhopisů USA varovala také agentura Fitch.
Z operací na portfoliu převažovaly nákupy z regionů EU (Fiat, OPT, HDB), Číny (Shimao), Brazílie (JBS, Bertin) a Spojených arabských emirátů (Emirates Airlines), takže zainvestovanost vzrostla o 5% na 90%. Podíl ruských dluhopisů jsme v první polovině měsíce ponížili o 2% na 30% odprodejem zejména dlouhých emisí, které jsme koncem měsíce dokoupili za nižší ceny zpět. Průměrná durace (coby citlivost na pohyb kreditních spreadů) vzrostla z 1,5 na 1,6, což je výrazně pod dlouhodobým průměrem 2,4.