Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.6.2012

V květnu zaznamenala riziková aktiva výraznější korekci v důsledku kombinace obav z následku případného vystoupení Řecka z EMU, dluhové pasti Španělska a zhoršujícího se makra v EU. Globální defaultní sazby mírně vzrostly z 2,4 na 2,6%. Na konci roku očekává Moody's růst na 3,1%, což je však nadále pod dlouhodobým průměrem 4,5%.
Fond byl na korekci připraven podvážením na duraci (k 7.5. na úrovni 2,08), takže jsme ji využili k mírnému navýšení rizika, což zahrnovalo tři skupiny operací: switche z kratších do delších emisí, prodeje emisí s utaženými spready a nákupy několika dluhopisů s delší durací. Průměrná durace se během měsíce pohybovala v rozmezí 2,1 až 2,3 a zainvestovanost v rozmezí 84 až 91% NAV.
Fond zůstává převážně (47% NAV) v ruských korporátních eurobondech, které mají kromě slušného fundamentu také podporu v cenách ropy a vysokých devizových rezervách Ruska. Druhou největší (22% NAV) část portfolia pak představuje region střední a východní Evropy, zahrnující jak korporátní, tak v menší míře i státní a municipální dluhopisy.