Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.4.2014

Fond v průběhu měsíce poklesl o téměř 3%, z toho cca 2/3 poklesu do konce měsíce odmazal. Příčinou poklesu byla politická krize na Ukrajině, která eskalovala ruskou anexí Krymu. Dluhopisy ruských firem (cca 39% NAV na počátku měsíce - cca 10% pod dlouhodobým průměrem) výrazně poklesly v obavách před negativními důsledky případných ekonomických sankcí ze strany USA a EU, což však nebyl náš základní scénář. V druhé polovině měsíce se geopolitická situace postupně uklidňovala, neboť všechny strany konfliktu se chovaly zdrženlivě, sankce proti Rusku byly pouze symbolické a Rusko zastavilo své geopolitické ambice na Krymu. Mírně nepříznivý vliv na některé ruské firmy v důsledku oslabení rublu a nárůstu úrokových sazeb však očekáváme a proto jsme zvýšili průměrnou bonitu portfolia navýšením podílu dluhopisů investičního stupně BBB o cca 10% majetku fondu na úrok rizikovějšího neinvestičního stupně B. Zainvestovanost fondu jsme výrazně navýšili z 88% na 95%. Po důkladném zvážení bilance rizik a příležitostí jsme dokupovali zejména dluhopisy ruských firem, jejich váha na portfoliu během měsíce vzrostla o 7% na 46%. Důsledkem byl i mírný nárůst průměrné durace na 1,82, což je nadále pod dlouhodobým průměrem na úrovni cca 2,2. Nízkou duraci udržujeme s cílem omezení nepříznivého vlivu případného růstu dlouhodobých úrokových sazeb a/nebo růstu kreditních spreadů.