Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.4.2013

Svým vlivem na finanční trhy nejvýznamnější událostí měsíce byla krize kyperského bankovního systému. Tzv. Troika (ECB, EU a MMF) zvolila řešení odlišné od jiných problémových zemí v minulosti, a to daň na depozita nad 100tis EUR a zmrazení vkladů, což vzbudilo v investorech obavy, že podobný způsob řešení bude aplikován i v budoucnu. Korporátní dluhopisy (spolu s akciemi EU) zaznamenaly v druhé polovině měsíce mírnou korekci. Globální defaultní míry v březnu poklesly na 2,4%, což je výrazně pod dlouhodobým průměrem 4,8%.
V první polovině měsíce jsme odprodávali dluhopisy s dobou splatnosti 4 a více let (např. VTB/18, VIP/18, VIP/21, RSHB/17) a nakupovali více bezpečné ruské a kazašské dluhopisy se splatností okolo dvou let. V druhé polovině měsíce jsme po mírné korekci opět začali (a plánujeme pokračovat) s nákupem dluhopisů s delší splatností a místo nich prodávali dluhopisy se splatností okolo 1 roku, jejichž výnosový potenciál poklesl. Zainvestovanost vzrostla z 91% na 95% NAV. Průměrná durace vzrostla z 1,89 na 1,93 (mírně podprůměrná hodnota v porovnání s minulými roky), což ilustruje defenzívnější strukturu portfolia. Z regionálního pohledu ve fondu převažují ruské korporátní eurobondy (35% NAV), které mají kromě slušného fundamentu také podporu v cenách ropy a vysokých devizových rezervách Ruska. Nadále významnou pozici (34%% NAV) fond drží pozici v dluhopisech střední a východní Evropy včetně ČR, zahrnující jak korporátní, tak v menší míře i státní a municipální dluhopisy.