Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.4.2012

V březnu fond zaznamenal další růst (meziměsíčně +1,1%, YTD +7,0%) v důsledku pokračujícího optimismu na finančních trzích. Růst korporátních dluhopisů táhly zejména ruské dluhopisy neinvestičního ratingu a bankovní dluhopisy z USA a EU, zatímco CIS kvazistátní eurobondy delších splatností mírně korigovaly předchozí nárůst. Kreditní výnosové spready jsou aktuálně poměrně nízké a může nastat korekce např. v souvislosti s nepříznivými důsledky úsporných opatření na HDP periferie Eurozóny. Proto jsme přistoupili ke snížení rizika na portfoliu odprodejem dluhopisů s dlouhou splatností, takže zainvestovanost poklesla na 86% NAV a průměrná durace na 1,95. Fond zůstává převážně v ruských korporátních eurobondech, které mají kromě slušného fundamentu také podporu v cenách ropy a vysokých devizových rezervách Ruska. Druhou největší část portfolia pak představuje region střední a východní Evropy, zahrnující jak korporátní, tak v menší míře i státní dluhopisy. Finanční situace firem je nadále dobrá, přes mírný nárůst globálních defaultních měr z 1,8% na 2,0%. Pro rok 2012 se očekává mírný nárůst defaultních měr, ovšem na úroveň výrazně nižší oproti dlouhodobým průměrům.