Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.11.2012

V říjnu zaznamenala riziková aktiva mírnou korekci. Spouštěcím faktorem byly slabé firemní výsledky v USA, zejména pak na úrovni tržeb spolu následované redukcí očekávání firemních zisků na další kvartál. Ke korekci přispěly i slabé makroukazatele v EU (PMI, IFO) naznačující další pokles ekonomik a absence významnějšího pokroku na Summitu EU ve věci bankovní unie a budoucí integrace EU. Firemní fundament zůstává silný, globální defaultní sazby jsou na hodnotě 3% v porovnání s dlouhodobým průměrem 4,8%.
Hlavním smyslem operací bylo selektivní snižování kreditního rizika v očekávání, že se korekce na akciových trzích přenese i do korporátních dluhopisů. Odprodali jsme tedy dluhopisy s delší durací, např. AGILE/16, RZB/19, HALYK/17, ROMAN/18 a MOL/17. Pro udržení zainvestovanosti nad 80% NAV jsme nakupovali kratší dluhopisy např. SID/15, HGB/13, GAZPB/15, KAZF/13 a ALROSA/14 a závěru měsíce (po slabé korekci) pak i několik dluhopisů s durací delší (EPH/19, TNK/16 a TNK/18). Nákupy svým objemem výrazně převýšily prodeje, takže zainvestovanost vzrostla z 83 na 88% NAV, průměrná durace vzrostla z 1,9 na 1,95. Z regionálního pohledu ve fondu převažují (42% NAV) dluhopisy střední a východní Evropy včetně ČR, zahrnující jak korporátní, tak v menší míře i státní a municipální dluhopisy. Nadále významnou pozici (36% NAV) fond drží v ruských korporátních eurobondech, které mají kromě slušného fundamentu také podporu v cenách ropy a vysokých devizových rezervách Ruska.