Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.1.2014

Fond v minulém měsíci pokračoval v růstu, tažen zejména dluhopisy neinvestičního ratingu s krátkou a střední splatností, zatímco dluhopisy investičního ratingu se splatností nad čtyři roky (ve fondu podváženy) mírně poklesly v ceně spolu v důsledku nárůstu dlouhodobých USD výnosů v souvislosti s ohlášeným počátkem snižování nákupů dluhopisů centrální bankou USA. Portfolio fondu zůstalo v minulém měsíci bez větších změn, a to: i) z pohledu durace zainvestované zejména v dluhopisech s kratší splatností (průměrná durace je cca 1,74) pro omezení případného nepříznivého vlivu růstu dlouhodobých úrokových sazeb; ii) převážené v dluhopisech neinvestičního ratingu, neboť firemní fundament je nadále dobrý – např. globální defaultní míry a jejich výhled na příštích 12 měsíců jsou svou hodnotou 2,8% výrazně pod dlouhodobým průměrem 4,8%. Z pohledu regionů nadále preferujeme emitenty z Ruské Federace, Kazachstánu a střední a východní Evropy – včetně některých státních a kvazistátních dluhopisů (např. Chorvatsko, Slovinsko, Maďarsko). Do budoucna očekáváme, že růst dlouhodobých úrokových sazeb se do dluhopisů v portfoliu se střední a krátkou dobou do splatnosti projeví jen v malé míře a bude převážen nabíhajícími úrokovými výnosy a dalším snížením kreditních spreadů podobně, jako tomu bylo v letošním roce. Fond dosáhl za uplynulý rok čistý výnos 3,44%, čímž výrazně překonal dluhopisové trhy.