Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.7.2013

Červen byl ve znamení dalšího růstu bezrizikových výnosů – jak v eurozóně, tak na dalších trzích, a to včetně České republiky. Tento vývoj byl tažen především obavami, z toho že centrální banka USA přestane do trhů dodávat likviditu. Tyto obavy ještě eskalovaly v polovině měsíce po té, co FED na svém červnovém zasedání oznámila, že nákupy dluhopisů do jeho portfolia mohou být omezeny již v průběhu letošního roku a ukončeny v polovině roku 2014. Tento časový harmonogram trhy přeci jen poněkud překvapil a došlo k výprodejům státních dluhopisů napříč všemi regiony včetně domácího trhu. Výrazné zvýšení výnosů po celé délce výnosové křivky tak lze přičíst výhrad na vrub vývoje na mezinárodních dluhopisových trzích. Růst výnosů státních dluhopisů byl mimořádně výrazný i u krátkých splatností, což negativně ovlivnilo vývoj fondu. Také firemní dluhopisy byly v průběhu měsíce pod tlakem, neboť kromě růstu bezrizikových výnosů, jsme byli svědky i růstu rizikové prémie. Poklesu cen jsme využili k navýšení podílu jak firemních tak státních dluhopisů, vzrostla i durace fondu.