Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.4.2012

Ačkoliv hlavní událost uplynulého měsíce, restrukturalizace řeckého dluhu, proběhla úspěšně, zlepšený sentiment investorů měl jen krátké trvání. Hned vzápětí se objevily pochybnosti ohledně schopnosti Řecka vymanit se ze začarovaného kruhu fiskálních úspor a hospodářské recese. S obnovenou silou se také vrátily obavy o osud dalších zemí. Na periferii eurozóny došlo k prudkému nárůstu výnosu vládních dluhopisů Itálie a především pak Španělska. ČNB na svém zasedání koncem března ponechala v souladu s očekáváním své úrokové sazby beze změny. Hlavní reposazba je na historickém minimu 0,75 % již od května 2010. Na následné tiskové konferenci guvernér Singer konstatoval, že rizika inflační prognózy, jsou vyrovnaná. V souvislosti s vládou zvažovaným zvýšením sazeb DPH od ledna 2013 guvernér řekl, že takové varianta vývoje by bankovní radu asi nutila k velmi pečlivé debatě jak reagovat. Zvýšení sazby DPH druhý rok po sobě a jeho dopad na inflaci by totiž mohl vést k nárůstu inflačních očekávání v ekonomice, zároveň ale platí, že zvýšení sazeb DPH má samo o sobě restriktivní dopad na domácí spotřebu, tj. snižuje poptávkově-inflační tlaky. Naším hlavním scénářem tak zůstává stabilita úroků ČNB, a to v celém letošním roce a velmi pravděpodobně i v prvním pololetí roku 2013. Podíl českých státních dluhopisů ve fondu dosáhl 54%, státní dluhopisy zemí EU tvořily 4%, firemní dluhopisy vzrostly na 22%, podíl pokladničních poukázek klesl na 15% NAV, durace fondu vzrostla na 0,87 roku.