Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Generali Fond komoditní

Úplný název: Commodity Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

0,46%

103.86

Hodnota podílového listu
k 26.04.2017

Generali Fond komoditní je určen všem investorům, kteří chtějí zvýšit diverzifikaci svého portfolia akciových a dluhopisových fondů o další třídu aktiv – komodity. Fond nakupuje investiční cenné papíry, které odráží ceny komodit, přičemž hlavní důraz se klade na investice do komodit energetických, zemědělských a průmyslových. Generali Fond komoditní je vhodný také pro dynamické investory, kteří hledají příležitosti na komoditních trzích, které jsou jinak pro běžné investory obtížně přístupné. Zatímco jiné obdobné fondy se zaměřují na investice do společností z komoditního sektoru (např. těžařské firmy), v případě tohoto fondu se jedná ryze o přímé investice do jednotlivých komodit. Cílem fondu je nabídnout investorům vyvážené komoditní portfolio, které bude ideálním doplňkem každé investice dosud zaměřené pouze na akcie a dluhopisy.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu komoditního?

 • Ideální prvek diverzifikace portfolia.

  Komodity se proti klasickým třídám aktiv, jakými jsou akcie nebo dluhopisy, chovají odlišně.
 • Nejvhodnější prostředek pro ochranu proti inflaci, geopolitické nestabilitě a měnovým kolapsům.

 • Dlouhodobý růst poptávky

  Poptávka po komoditách je tažena růstem světové populace ve světě a také vyšším hospodářským růstem zejména z tzv. rozvíjejících se zemí v čele s Čínou a Indií.
 • Jde o reálná aktiva, která mají vždy svou hodnotu

  Komodity mohou růst, ale i klesat. Nikdy však nemohou klesnout jako v případě akcií nebo dluhopisů na nulu. Vždy mají svou reálnou hodnotu, která kryje pořizovací náklady.
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Minimální hodnota investice: 500 KčCelý název fondu: Commodity Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu: Generali Fond komoditní 
Zaměření fondu: komoditní
Datum založení: 6.8.2009
Depozitář: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: 592050000/2700
Auditor:

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00B5ZVJM75
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: od 0 - 99 999 Kč - 4 %
od 100 000 - 499 999 Kč - 3,5 %
od 500 000 - 999 999 Kč - 3 %
od 1 000 000 Kč a více - 2,50 %
Minimální hodnota investice: 500 Kč
Výstupní poplatek: 0 %
Manažerský poplatek*

2,30 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Pro klienta nepředstavuje žádný další náklad, výše úplat je již započítána ve vyhlašovaných kurzech.

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Aktuální hodnoty majetku ke dni 26.04.2017

Vlastní kapitál na podílový list 103,86 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc -1,19 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -5,8 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -3,68 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců -3,22 %
Výkonnost fondu od začátku roku -3,9 %
Výkonnost fondu za 3 roky -41,2 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. -16,22 %
Výkonnost fondu za 5 let -50,88 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. -13,25 %
Výkonnost fondu za rok 2016 4,71 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -25,96 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -17,46 %
Výkonnost fondu za rok 2013 -14,16 %
Výkonnost fondu za rok 2012 -6,14 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.