Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.5.2014

Akciové trhy rozvinutých zemí, kam fond investuje, v průběhu minulého měsíce mírně rostly při nízké volatilitě, což se promítlo do nárůstu majetku připadající na podílový list o 0,6%. Příčiny stability trhů byly v zásadě tři: i) mírné zlepšování makroekonomických ukazatelů v USA a EU, ii) oproti očekávání lepší firemní výsledky v USA, kdy zisky v průměru překonaly očekávání o 6% a tržby o 2 %a iii) politika centrálních bank USA a EU v souladu s očekáváním, tzn. pokračování snižování nákupu státních dluhopisů FEDem a připravenost ECB k akci v případě poklesu likvidity na mezibankovním trhu, či zhoršování makroekonomických ukazatelů.
Aktivita na portfoliu byla soustředěna do počátku měsíce, kdy jsme dokončili pravidelné kvartální rebalancování portfolia na úrovni jednotlivých akcií blíže k neutrální pozici 0,95% NAV na jednotlivou akcii, což v praxi znamenalo částečně odprodat akcie a/nebo nadprůměrným růstem a dokoupit akcie, které zaostaly. Hlavní investiční taktika nespočívá v „časování trhů“, nýbrž v mírném převážení akcií firem s nadprůměrně rostoucí hodnotou globální značky a lepším fundamentem v rámci sektoru měřeným na bázi poměrových ukazatelů (např. stabilnější a vyšší růst ziskovosti, nižší zadluženost, nižší poměr cen akcií k ziskům či cash-flow, apod.). Zainvestovanost udržujeme cca 1% pod neutrální hodnotou 95% majetku fondu.