Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.1.2014

Akciové trhy začaly prosinec poklesem souvisejícím z reakce centrální banky USA na silná makroekonomická data potvrzující oživení ekonomiky. Hlavní kurzotvornou událostí měsíce bylo neočekávané ohlášení počátku snižování nákupů dluhopisů centrální bankou USA, což spolu se zesílením závazku držet úrokové sazby u nuly po dlouhou dobu (do cca 2 pololetí 2015) vedlo k růstu akciových trhů (zejména pak v USA) a poklesu dlouhodobých státních dluhopisů. Fond tedy v prosinci přidal dalších 1,3% a rok 2013 tak zakončil růstem +25,5%. Na portfoliu jsme realizovali velký počet operací s cílem rebalancovat portfolio k neutrální úrovni na úrovni celého fondu (95% NAV akcií) i jednotlivých akcií. Výhled akciových trhů na rok 2014 je poměrně příznivý v důsledku i) oživení globální ekonomiky a jeho příspěvku k nárůstu firemních zisků (čeká se +11%); ii) dosud expanzívní monetární politiky v USA i EU a iii) v porovnání s dlouhodobými průměry dosud nízkého podílu akcií v portfoliích institucionálních investorů, k jehož navýšení by mohl dát impuls pokračující pokles cen státních dluhopisů. Samozřejmě nelze vyloučit krátkodobou korekci v souvislosti s nervozitou investorů v případě většího nárůstu výnosů státních dluhopisů nebo ukončení nákupů státních dluhopisů centrální bankou USA v říjnu 2015. Analýza historických dat však ukazuje, že počáteční fáze zpřísňování měnové politiky nebývá spojena s výraznějším poklesem akciových trhů.