Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.11.2014

Akcie ze sektoru zdravotní péče během října vykázaly nadprůměrný růst, který byl tažený společnostmi z USA. Firemní výsledky totiž potvrdily velmi příznivý vývoj v tomto sektoru, když především zdravotní pojišťovny svými zisky překonaly odhady analytiků. V tomto podsektoru se letos již naplno projevuje reforma zdravotní péče (známá jako Obamacare), díky které pojišťovny získávají měsíčně stovky tisíc nových klientů. Kromě čtvrtletních výsledků bylo další významnou událostí v sektoru odstoupení od již domluvené fúze mezi americkou farmaceutickou společností AbbVie a irskou Shire. Americká společnost se rozhodla zrušit tuto transakci, a to přesto, že bude muset zaplatit jako odškodné 1,6 mld. USD. Důvodem tohoto kroku jsou změny amerických daňových předpisů ohlášené ministerstvem financí, zejména s ohledem na společnosti, které provádějí záměrné akvizice s cílem přenést svou daňovou zátěž mimo USA. I když tento typ fúzí byl investory přijímán pozitivně, jejich ukončení neznamená zhoršený výhled, neboť americké společnosti budou mít k dispozici více hotovosti na výplatu dividend a skupování vlastních akcií. Podíl akcií ve fondu vzrostl na hodnotu 94 % NAV.