Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.8.2015

Minulý měsíc byl bohatý na kurzotvorné události, jejichž vlivy se vzájemně vykompenzovaly, takže fond zakončil měsíc blízko nuly. Hlavní pozitivní událostí byla dohoda Řecka s věřiteli, která podpořila zejména západoevropské akcie (meziměsíčně +4,5%). Růst amerických akcií byl slabší (meziměsíčně + 2%), neboť byl brzděn slabšími firemními výsledky za 2Q v důsledku silného dolaru a dalších faktorů. Naopak akcie z emerging markets poklesly o 6,5% v důsledku pokračujícího propadu čínských akcií a následného poklesu cen komodit. Volatilita korporátních dluhopisů byla nízká, celkově převážily pozitivní faktory (Řecko, nízké defaultní sazby, stabilní situace na východní Ukrajině). Mimo výše uvedené události považujeme za důležitou i dohodu mocností s Iránem o omezení jeho jaderného programu, která výrazně přispěla k nastartování klesajícího trendu na ceně ropy, což představuje pro firemní dluhopisy převážně pozitivní faktor (očekávaný pokles inflace způsobil snížení dlouhodobých úrokových sazeb) ovšem na druhé straně potenciálně nepříznivý faktor pro dluhopisy ze zemí exportující ropu (Rusko, Kazachstán). Proto jsme v druhé polovině měsíce ponížili podíl těchto dluhopisů o cca 4% na 34%. Podíl akcií zůstal meziměsíčně beze změny na úrovni 21%, pouze jsme využili přechodného růstu cen zemědělských plodin k odprodeji instrumentu kopírující jejich cenu a nahradili ho akciemi AT&T a Procter&Gamble.