Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.6.2015

Vývoj ekonomik v květnu pokračoval v minulých trendech. EU (včetně ČR) se oživuje, což spolu s růstem cen ropy vedlo k mírnému navýšení inflačního očekávání a iniciovalo růst výnosů (pokles cen) dlouhodobých státních dluhopisů a korekci na akciových trzích v průběhu května. USA zaznamenaly výrazné zpomalení, což vedlo k odložení prvního zvýšení úrokových sazeb na září, případně i na později a tím podpořilo růst akciových trhů v květnu o další 1%. Čínská ekonomika zpomaluje a mění svou strukturu (s negativním vlivem na ceny komodit) při uvolňování měnové politiky centrální banky. Situace v Rusku se stabilizuje - oživení cen ruských aktiv (akcie, dluhopisy, rubl) bylo kromě uklidňování vojenského konfliktu na východní Ukrajině rovněž podpořeno i růstem cen ropy. V polovině měsíce kulminovala korekce (krátkodobé oslabení) na USD - následné posílení USD vedlo k poklesu akcií z Emerging Markets, oslabení některých komodit (zlato, ropa) a spustilo tak korekci na cenách ruských aktivech.
Fond pokračoval v růstu při nízké volatilitě. Aktivita na portfoliu byla nízká. Segment akcií zůstal svou vahou 22% NAV meziměsíčně beze změny. V dluhopisovém segmentu jsme navyšovali pozice v dluhopisech Halyk Bank/17 a Intergaz/17 s cílem nahradit zmaturovaný kazašský dluhopis Kazatomprom/15. Dále jsme realizovali zisk odprodejem části pozice dluhopisů Shimao/20 a IPF/21 a navýšili podíl v dluhopisu Sberbank/17. Podíl dluhopisů na majetku fondu zůstal meziměsíčně beze změny na 72%, jejich průměrná durace činí 1,8 roku.