Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.6.2013

Akcie a korporátní dluhopisy počátkem května navázaly na růstový trend z předchozích měsíců, podpořený zejména i) akcemi centrálních bank EMU a Japonska na pomoc ekonomikám a ii) zlepšením makroekonomických indikátorů v USA, EU a Japonsku. Komodity a akcie z Emerging Markets opět zaostaly, v důsledku slabého globálního ekonomického růstu a zejména pak kvůli zpomalování Čínské ekonomiky.
V polovině měsíce nastal na trzích obrat iniciovaný zveřejněním zápisu ze zasedání centrální banky USA, který ukázal rostoucí počet guvernérů preferujících dřívější počátek snižování objemu nákupů státních a hypotéčních dluhopisů centrální bankou. Následoval pokles rizikových aktiv a růst dlouhodobých úrokových sazeb napříč globálními trhy.
Aktivita na portfoliu byla oproti minulým měsícům nižší – segment akcií a ETFů jsme ponížili o 1% na 21% a pro zainvestování peněžních prostředků nových klientů jsme navýšili pozice ve čtyřletých státních dluhopisech Chorvatska, a některých korporátních dluhopisech s kratší splatností. Celkově pak v segmentu dluhopisů postupně snižujeme průměrnou dobu do splatnosti pro omezení nepříznivého vlivu růstu dlouhodobých úrokových sazeb.