Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.5.2014

Akciové trhy v minulém měsíci mírně vzrostly při nízké volatilitě, neboť jak makroekonomická situace (napříč regiony), tak politiky centrálních bank byly bez větších překvapení a firemní výsledky v USA naopak překvapily pozitivně. Z pohledu regionálního členění rostly nejvíce akcie z Emerging Markets (mimo Ruska), naopak Japonsko mírně zaostalo. Firemní i státní dluhopisy (s výjimkou Ruska) v průměru rostly vlivem uvolněné politiky centrálních bank, nízké inflace a v případě firemních dluhopisů pak vlivem nízkých defaultních sazeb ilustrujících dobrou finanční situaci firem. Přes nepříznivý vývoj ukrajinsko-ruského konfliktu fond zakončil měsíc blízko nuly (-0,2%).
Operace na portfoliu jsme soustředili zejména do segmentu korporátních dluhopisů. Podíl dluhopisů ruských firem jsme vzhledem k jejich nepříznivému vývoji ponížili o 9% na 17% NAV. Naopak jsme navýšili váhu dluhopisů kazašských firem na 7% NAV a čínských firem na 6,5% NAV. Segment českých státních dluhopisů poklesl z 16% NAV na 10% NAV v důsledku maturity jedné z emisí. V blízké době plánujeme jeho opětovné navýšení. Segment středo a východoevropských dluhopisů garantovaných státem jsme navýšili o 1% na 13% NAV nákupy dluhopisů Chorvatska a kazašské rozvojové banky. Rovněž jsme navýšili podíl akcí (o 1% na 24% majetku fondu).