Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.4.2014

Hlavní vliv na fond v minulém měsíci měla politická krize na Ukrajině, které eskalovala ruskou anexí Krymu. Dluhopisy ruských firem (cca 22% NAV na počátku měsíce) výrazně poklesly v obavách před negativními důsledky případných ekonomických sankcí ze strany USA a EU, což nebyl náš základní scénář. V druhé polovině měsíce se geopolitická situace postupně uklidňovala, neboť všechny strany konfliktu se chovaly zdrženlivě, sankce proti Rusku byly pouze symbolické a Rusko zastavilo své geopolitické ambice na Krymu. Z akciových trhů korigovaly zejména evropské akcie (o cca 5%), neboť případné ekonomické sankce ze strany USA a EU proti Rusku by pravděpodobně vyvolaly odvetné akce ze strany Ruska, které by nepříznivě postihly zejména evropské firmy. Makroekonomická situace (postupné oživení USA a EU a zpomalení Číny) a politiky centrálních bank USA a EU neměly na akciové trhy výraznější vliv.
Operace jsme zaměřili zejména do segmentu korporátních dluhopisů, kde po důkladném posouzení rizik a příležitostí jsme navýšili podíl ruských dluhopisů o cca 4% NAV na cca 26% NAV a kazašských dluhopisů o 2% na cca 5% NAV. Zároveň jsme snížili podíl méně bonitních ruských dluhopisů s ratingem B (Evraz, Raspadskaya) o cca 3% NAV. Segment českých státních dluhopisů (16%) zůstal beze změny. Podíl akciového segmentu jsme několika prodeji ponížili o 0,5% na 23% NAV.