Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.4.2013

Akciové trhy USA a EU pokračovaly v divergenci - zatímco akcie USA dále rostly podpořeny slušnými makročísly (zejména pak z nemovitostního trhu), akcie EU a Emerging Markets v druhé polovině měsíce významně zkorigovaly. Svým vlivem na finanční trhy nejvýznamnější událostí měsíce byla krize kyperského bankovního systému. Tzv. Troika (ECB, EU a MMF) zvolila řešení odlišné od jiných problémových zemí v minulosti, a to daň na depozita nad 100tis EUR a zmrazení vkladů, což vzbudilo v investorech obavy, že podobný způsob řešení bude aplikován i v budoucnu. Druhou příčinou poklesu evropských rizikových aktiv je patová politické situace v Itálii, což může vést k odklonu od fiskálních reforem. Poklesly i korporátní dluhopisy, naopak bezrizikové dluhopisy (k nimž investoři řadí i české státní dluhopisy) rostly.
Vzhledem k nízké volatilitě byla aktivita na portfoliu slabší. Do segmentu státních, kvazistátních a municipálních dluhopisů (19% NAV ČR + 8% NAV jiné středo a východoevropské státy) jsme nové pořídili chorvatský státní dluhopis. Hlavní aktivity jsme zaměřili na korporátní dluhopisy (40% NAV), kde jsme selektivně prodávali některé dluhopisy se splatností nad tři roky a navyšovali podíl dluhopisů se splatností do tří let. V segmentu akcií a ETF byla nízká aktivita, jejich podíl na NAV zůstal beze změny na úrovni 21%.