Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.12.2014

Fond v minulém měsíci stagnoval při minimální volatilitě, když negativní pohyby na finančních trzích byly vyváženy pozitivními. Akciové trhy v průměru posilovaly v důsledku i) akcelerace ekonomiky USA a ii) očekávání dalšího uvolňování měnové politiky v EU prostřednictvím nákupu dluhopisů ECB v příštím roce. Výjimkou byl komoditní sektor, který propadl spolu s cenou ropy poté, co Saúdská Arábie spustila cenovou válku a na zasedání OPEC se zasadila o rozhodnutí nesnížit těžební kvóty. Pokles akcií energetického sektoru a posilování dolaru byly také příčinou zaostávání akcií z Emerging Markets (zejména pak z Ruska) oproti rozvinutým trhům. Státní dluhopisy (v očekávání uvolňování měnové politiky v EU) a korporátní dluhopisy (které zpravidla vykazují pohyb cen shodný s akciovými trhy) mírně rostly. Výjimkou byly ruské dluhopisy, zasažené poklesem ropy a rublu, který centrální banka nechala oslabovat s cílem omezení nepříznivého vlivu na státní rozpočet a udržení výše devizových rezerv.
Na portfoliu jsme provedli drobné změny ve struktuře dluhopisů – váha Ruska poklesla o 1,5% na 16,5% NAV ve prospěch Kazachstánu, jehož váha vzrostla o 1% na 13% NAV. Podíl EU dluhopisů poklesl o 1% na 20% NAV. Celková zainvestovanost v dluhopisech poklesla o 1,5% na 69,5% NAV, z toho 23% jsou státní a kvazistátní dluhopisy. Akciová část byla navýšena o 0,5% na 23,7% NAV.