Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.11.2012

V říjnu zaznamenaly akciové trhy mírnou korekci. Spouštěcím faktorem byly slabé firemní výsledky v USA, zejména pak na úrovni tržeb spolu následované redukcí očekávání firemních zisků na další kvartál. Ke korekci přispěly i slabé makroukazatele v EU (PMI, IFO) naznačující další pokles ekonomik a absence významnějšího pokroku na Summitu EU ve věci bankovní unie a budoucí integrace EU. V druhé polovině měsíce se ke korekci přidaly i korporátní dluhopisy.
Hlavním smyslem operací v segmentu korporátních dluhopisů bylo selektivní snižování kreditního riziko v očekávání, že se korekce na akciových trzích přenese i do korporátních dluhopisů. Odprodali jsme tedy dluhopisy s delší durací (AGILE/16, CD/19, MOL/17, EVR/17 a GAZPB/17). Pro udržení zainvestovanosti jsme nakupovali kratší dluhopisy např. SID/15, EVR/15, GAZPB/15 a Fiat/15. Podíl korporátních dluhopisů během měsíce vzrostla o 1% NAV na 41% NAV. V segment státních a municipálních dluhopisů (21% NAV ČR + 3% NAV jiné středo a východoevropské státy) zůstal beze změny. Akciová část rovněž zůstala beze změny na úrovni 21% NAV. Fond meziměsíčně vzrostl o 0,7%. (YTD + 12,5%).