Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.10.2012

V září na finančních trzích pokračoval pozitivní sentiment, výrazně podpořený centrálními bankami. ECB ohlásila detaily nového nákupu státních dluhopisů (OMT) a uvolnila požadavky na kolaterál a FED spustil třetí kolo „quantitative easening“, tentokrát bez časového limitu při měsíčním objemu 40 mld USD. V polovině měsíce Spolkový ústavní soud posvětil ESM, čímž (spolu s OMT) vznikl nástroj pro případnou pomoc Španělsku. V segmentu kreditních investic jsme v první polovině měsíce spíše snižovali riziko odprodejem některých dluhopisů s utaženými kreditními spready, z nichž některé jsme v závěru měsíce po korekci dokoupili zpět. Mimo to jsme realizovali několik prodejních a nákupních operací s cílem využít neefektivnosti trhu. Váha korporátních dluhopisů během měsíce poklesla o 1% NAV na 40% NAV. V segmentu státních a municipálních dluhopisů (21% NAV ČR + 3% NAV jiné středo a východoevropské státy) jsme realizovali 2 větší operace – switch z dlouhých českých státních dluhopisů do krátkých v objemu 6% NAV a odprodej chorvatských a maďarských státních dluhopisů po utažení kreditních spreadů. Akciová část zůstala beze změn na úrovni 21% NAV. Fond meziměsíčně vzrostl o 1,4%. (YTD + 11,7%).