Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.1.2015

Akciové trhy v průběhu minulého měsíce krátkou technickou korekci, iniciovanou komoditním sektorem. Americké akcie v důsledku tamního ekonomického růstu opět překonaly jiné regiony. Na druhé straně výkonnostního spektra (jak v prosinci, tak za celý rok 2014) skončily akciové trhy z komoditně orientovaných Emerging Markets. Vývoj dluhopisových trhů byl rovněž smíšený, bezrizikové dluhopisy (zejména v EU) pokračovaly v růstu, taženy desinflací a očekáváním navýšení objemů nákupů dluhopisů ze strany ECB. Korporátní dluhopisy napříč regiony zaznamenaly korekci spolu s akciovými trhy, přičemž nejvíce byly postiženy dluhopisy z komoditně orientovaných států. Ruské dluhopisy propadly více než 10%, když propad cen ropy následovaný ruským rublem donutil ruskou centrální banku zvýšit úrokové sazby na 17%. Do konce měsíce ruské dluhopisy odmazaly cca třetinu propadu po úspěšné měnové intervenci, rekapitalizaci státních bank a opatření na podporu ekonomiky.
Na portfoliu jsme provedli drobné změny ve struktuře dluhopisů – váha Ruska poklesla o 1% na 15,5% NAV ve prospěch Kazachstánu, jehož váha, která vzrostla o 1,5% na 14,5% NAV. Podíl EU dluhopisů poklesl o 0,5% na 19,5% NAV. Celková zainvestovanost v dluhopisech vzrostla o 0,5% na 70% NAV, z toho 24% jsou státní a kvazistátní dluhopisy. Akciová část byla ponížena o 1% na 22,7% NAV.