Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.1.2013

V první polovině prosince riziková aktiva (kromě komodit) pokračovala v růstu pod dozníváním pozitivního vlivu dohody Řecka s věřiteli a dále pak podpořeny FEDem, který modifikoval program TWIST a dobu trvání nákupů MBS a Treasury neočekávaně navázal na úroveň nezaměstnanosti a inflace. V druhé polovině měsíce akciové trhy USA zkorigovaly, neboť demokrati a republikáni nebyly schopny najít konsensus ve věci daní na rok 2013. Naopak akciové trhy Emerging Markets zásluhou stabilizace čínské ekonomiky výrazně outperformovaly. Korporátní dluhopisy rostly po celý měsíc. Přes stagnaci ziskovosti a tržeb zůstává finanční zdraví firem příznivé, což ilustrují i globální defaultní sazby, které jsou svou úrovní 2,8% výrazně pod dlouhodobým průměrem 4,8%. Akciové trhy jsou na aktuální úrovni P/E = cca 14 mírně podhodnoceny. Vzhledem k nízké volatilitě byla aktivita na portfoliu slabší. Segment státních a municipálních dluhopisů (21% NAV ČR + 3% NAV jiné středo a východoevropské státy) zůstal beze změny. Segment korporátních dluhopisů jsme navýšili o 5% na 44% NAV nákupy CEPO/17, ERSTE/17 a RSB/17. Podíl akcií a ETF jsme během růstu ponížili o 1% na 21% NAV. Fond meziměsíčně vzrostl o 1,3%. (YTD + 14,5%).