Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.8.2014

V červenci (zejména v posledním týdnu) zaznamenaly rozvinuté akciové trhy mírný pokles vlivem kombinace více nepříznivých událostí (politika centrální banky USA – blíží se konec nákupů dluhopisů centrální bankou, vojenské konflikty na Ukrajině, Blízkém Východě a Iráku), default Argentiny a problémy největší portugalské banky Esprito Santo). Akciové trhy rozvíjejících se trhů v průměru (a přes dvouciferný pokles ruských akcií) vzrostly o 1% taženy oživením Číny za pokračující výrazné podhodnocenosti. V segmentu korporátních dluhopisů bylo klíčovou událostí měsíce uvalení ekonomických sankcí ze strany USA proti ruským firmám s vlastnickým podílem státu, na což tamní dluhopisy reagovaly mnohaprocentním poklesem. Vývoj dluhopisů z jiných regionů byl převážně pozitivní v souladu s příznivým vývojem defaultních sazeb, které svou úrovní 2,2% jsou výrazně pod dlouhodobým průměrem. Komodity převážně poklesly s výjimkou průmyslových kovů tažených oživením Číny.
Aktivita na portfoliu byla nízká, neboť struktura portfolia je blízko cílové, která je následující: cca 16% státních a kvazistátních dluhopisů ze střední a východní Evropy a regionu CIS, 16% korporátních dluhopisů a 62% akcií (z toho min. 2/3 výběr z akcií obsažených ve fondu globálních značek). Jedinou operací na portfoliu bylo snížení podílu ETF na rozvíjející se trhy o 1% na 9% NAV.