Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.5.2015

Ekonomický vývoj v dubnu nepřinesl větší překvapení – v EU akceleruje oživení, USA zaznamenaly výrazně zpomalení. Nejvýznamnějšími událostmi byla korekce (tzn. oslabení o cca 5%) na dolaru a růst ceny ropy o cca 20%. Oslabení USD i) iniciovalo korekci evropských akcií v 2. polovině dubna, takže měsíc zakončily blízko nuly a ii) spolu s posílením cen ropy přispělo k téměř 8% růstu akcií z Emerging Markets. Akcie USA posílily cca 1%, čemuž pomohly poněkud lepší firemní výsledky za první kvartál, když zisky v průměru mezikvartálně stagnovaly, zatímco analytici očekávali čtyřprocentní pokles kvůli nepříznivému vlivu silného dolaru na exportéry a poklesu cen ropy na energetický sektor. Korporátní dluhopisy pokračovaly v růstu, zejména pak z regionů citlivých na cenu ropy (Rusko, Kazachstán, Brazílie). Státní dluhopisy s dlouhou durací zaznamenaly výrazný výprodej poté, co jejich výnosy do splatnosti propadly v důsledku nákupů ECB v mnoha případech do záporných hodnot.
Podíl státních dluhopisů poklesl z 15% na 12% odprodejem dluhopisu HDB/16, jehož výnosový potenciál výrazně poklesl. Dále jsme nahradili dluhopis DBKAZ/15 výnosnějším DBKAZ/22. Segment korporátních dluhopisů byl bez operací, jeho podíl na majetku fondu poklesl o 1% na 24%. Podíl akciové složky poklesl z 59% na 56% po realizaci zisků na akciích z Emerging Markets.