Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.1.2015

Akciové trhy v průběhu minulého měsíce krátkou technickou korekci, iniciovanou komoditním sektorem. Americké akcie v důsledku tamního ekonomického růstu opět překonaly jiné regiony. Na druhé straně výkonnostního spektra (jak v prosinci, tak za celý rok 2014) skončily akciové trhy z komoditně orientovaných Emerging Markets. Vývoj dluhopisových trhů byl rovněž smíšený, bezrizikové dluhopisy (zejména v EU) pokračovaly v růstu, taženy desinflací a očekáváním navýšení objemů nákupů dluhopisů ze strany ECB. Korporátní dluhopisy napříč regiony zaznamenaly korekci spolu s akciovými trhy, přičemž nejvíce byly postiženy dluhopisy z komoditně orientovaných států. Ruské dluhopisy propadly více než 10%, když propad cen ropy následovaný ruským rublem donutil ruskou centrální banku zvýšit úrokové sazby na 17%. Do konce měsíce ruské dluhopisy odmazaly cca třetinu propadu po úspěšné měnové intervenci, rekapitalizaci státních bank a opatření na podporu ekonomiky.
Cílem operací na portfoliu bylo zejména zainvestovat peněžní prostředky nových podílníků. Navýšili jsme akciovou složku nákupy akcií globálních značek American Express a McDonalds’s celkem o 3% na 59% NAV. Podíl segmentu dluhopisů (v prosinci bez operací) poklesl o 1% na 36% NAV v důsledku růstu majetku fondu. V segmentu dluhopisů preferujeme zejména dluhopisy ze střední a východní Evropy (15% NAV) a Kazachstánu (10% NAV). Váha Ruska činí 2,5% NAV.