Abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek, používáme na stránce Generali Investments CEE soubory cookies. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, budete tyto cookies pro Váš komfortní pohyb na stránce využívat. Samozřejmě, můžete si nastavení cookies kdykoli upravit. Chcete vědět více o cookies?

Nezbytná Funkční Analytická Pokračovat

Generali Realitní fond

Úplný název: Realitní fond, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

-0,21%

1.1599

Hodnota podílového listu
k 15.12.2021

Generali Realitní fond je určen výhradně kvalifikovaným investorům. Investuje do kvalitně zrekonstruovaných bytových a komerčních nemovitostí v krajských univerzitních městech, Plzni a Brně. Vyhledává budovy na dobré adrese blízko městských center s vysokou obsazeností stabilními nájemníky, u kterých realitní odborníci nadále předpokládají atraktivní zhodnocení dané vysokou poptávkou po nájemním bydlení. Hlavní část výnosů fondu je tvořena pravidelnými příjmy z nájmů nemovitostí pronajatých domácnostem a obchodním společnostem. Záměrem fondu je rovněž realizovat při prodeji budov kladný kapitálový výnos. Doba trvání fondu je čtyři roky. Generali Realitní fond může být vhodným řešením pro kvalifikované investory, kteří v dnešní situaci nízkých úrokových sazeb hledají zajímavý výnos a zároveň upřednostňují kratší investiční horizont.

Dne 15. 12. 2021 uplyne v souladu se Statutem fondu doba, na kterou byl fond založen. Toto oznámení vydala Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. v souladu s platným Statutem fondu.

Investujte s námi do lukrativních nemovitostí. Vydělávejte na příjmech z nájmů i na rostoucí tržní hodnotě realit.

 • Získejte atraktivní výnos z prosperujících nemovitostí 3 %* ročně

  Kvalitní investiční nemovitosti představují pro fond stálý přítok peněz ve formě nájemného. Solidní hotovostní příjem patří mezi hlavní výhody realitních aktiv a umožňuje předvídat "provozní" výnos fondu.
  *očekávaný roční výnos fondu
 • Domy, byty a kanceláře představují reálnou, stabilní hodnotu, na kterou si můžete sáhnout.

  Pro řadu investorů v dnešní době hraje důležitou roli fakt, že si na svou investici mohou sáhnout. Činžovní dům plný nájemnců, okolo kterého se můžete každý den projít, je přece jen jiný pocit.
 • Nulové vstupní a výstupní poplatky

  Po celé akumulační období je do fondu možné investovat bez vstupních poplatků. Při dodržení stanovené doby trvání fondu pak není s investicí spojen ani žádný výstupní poplatek.
 • Investice s daňově osvobozeným výnosem

  Doba trvání fondu je stanovena na 4 roky tak, aby při dodržení doporučené doby trvání investice byl výnos pro českého daňového rezidenta (fyzickou osobu) daňově osvobozen.

Označení fondu: Realitní fond, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Zkrácené označení fondu: Generali Realitní fond
Typ fondu: otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů
Minimální vstupní investice jednoho podílníka: 1 000 000 CZK
Měna fondu: CZK
Datum vzniku fondu: 15.9.2017
Akumulační období:

15.9.2017 - 15.12.2017 (3 měsíce)**

Ukončení fondu:

15.12.2021 (4 roky od konce akumulačního období)

Podkladové aktivum:

bytové a komerční nemovistosti v krajských městech (Plzeň a Brno)

Průměrný očekávaný roční výnos fondu:

3,00 % primárně z příjmů z nájmů (a dále možný kapitálový výnos vlivem růstu tržní hodnoty nemovitostí)

Číslo účtu pro investice do fondu:

115-2541790227/0100

Variabilní symbol:

rodné číslo / IČ / NID

Depozitář:

Komerční banka, a.s.

Odborný správce: RSBC nemovitostní, a.s. 
Forma cenného papíru: podílový list
Podoba cenného papíru: zaknihovaný
Jmenovitá hodnota cenného papíru: 1 CZK
ISIN: CZ0008475316
Vstupní poplatek: 0 %; po uplynutí akumulačního období 10 %
Výstupní poplatek: po zahájení odkupování podílových listů 10 %,  při  splatnosti 0 %
Celková nákladovost (TER): 2,15 %
Z toho manažerský poplatek***

 

1, 00 %
***Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Oceňování majetku: Nemovitostní majetek bude přeceňován vždy k 31.12. K přecenění nemovitostního majetku nakoupeného ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 dojde poprvé k 31.12.2018.

**Přesná data zahájení a ukončení nabízení fondu jsou uvedena v Oznámení o nabízení.

Výkonnost fondu

Stav ke dni 15.12.2021

Vlastní kapitál na podílový list 1,1599 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc -0,21 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 2,93 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 2,58 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 0,25 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,25 %
Výkonnost fondu za 3 roky 14,9 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 4,74 %
Výkonnost fondu za 5 let N/A %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2020 2,44 %
Výkonnost fondu za rok 2019 7,11 %
Výkonnost fondu za rok 2018 5,51 %
Výkonnost fondu za rok 2017 -0,07 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Způsob investování a výnos pro klienty

Fond shromažďuje peněžní prostředky od klientů v tzv. akumulačním období. Po jeho uplynutí proběhne zainvestování akumulovaného objemu pořízením portfolia nemovitostí. Doba trvání investice jsou 4 roky. Celkový výnos fondu je dán součtem výnosů z nájmů a realizovanou tržní hodnotou nemovitostí v portfoliu fondu.

Fond snižuje riziko investování diverzifikací, tedy rozdělením portfolia v krajských městech mezi šest rezidenčních (Plzeň) a jednu komerční nemovitost (Brno). Vybírá si budovy, které mají potenciál pro zvýšení obsazenosti nebo ke zvýšení příjmů uplatněním aktivní správy: cílem správce nemovitosti je maximalizovat příjem z dané nemovitosti (např. generováním příjmů z placených doplňkových služeb při parkování či úschově, pronájmem reklamních ploch, instalací prodejních automatů apod.). Odborným poradcem a správcem nemovitostí fondu je RSBC nemovitostní, a.s., která je součástí investiční skupiny RSBC Group. RSBC Group je soukromá investiční skupina původně založená pro správu rozsáhlého rodinného majetku. RSBC nemovitostní, a.s., je odborný realitní poradce a zajišťuje komplexní správu nemovitostí nakoupených do portfolia fondu (property a facility management).

Do jakých nemovitostí bude fond investovat?

 • 6 rezidenčních domů v historickém centru města v Plzni

  Nemovitosti s výbornou dopravní dostupností v blízkosti vlakového a centrálního autobusového nádraží s perfektním dopravním spojením s okolními městy a Prahou. Většina nemovitostí má vlastní parkování – garáže nebo krytá stání.
 • Komerční nemovitost v centru Brna 

  Nájemci jsou zejména finanční společnosti, leasingové a obchodní společnosti, advokáti.                                       

Rizikové upozornění

Fond je fondem kvalifikovaných investorů podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor podle § 272 tohoto zákona. S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve statutu fondu, který je dostupný elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz pod záložkou „Produkty / Fondy kvalifikovaných investorů“, a to v českém jazyce. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle Společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace. Upozornění na specifická rizika spojená s investicí do tohoto fondu naleznete ZDE. Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.