Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Tiskové zprávy

Komoditní zajištěný fond ČP INVEST - možnost podílet se na ziscích komoditního trhu s garancí 105 %

Praha (2. června 2008) - ČP INVEST investiční společnost a. s. zahajuje prodej svého Komoditního zajištěného fondu. Upisovací období fondu trvá do 31.8.2008. Tento fond zajišťuje návratnost 105 % vložené investice ke dni splatnosti a při maximální ročním výnosu 10 % nabízí až 55 % zhodnocení investovaných prostředků za 6 let. Svým podílníkům poskytuje možnost participovat na výnosu koše 25 akcií významných světových firem z oblasti komodit – ropa, zemní plyn, energie, voda, drahé kovy, průmyslové kovy, zemědělské plodiny či potraviny. Investiční strategie fondu zaručuje, že ani při nepříznivém vývoji na kapitálových trzích nemůže hodnota ročního výnosu klesnout do záporných hodnot. Fond zároveň kladný roční dosažený výnos uzamyká a rovněž pokrývá měnové riziko.

Komodity zažívají dlouhodobý růstový cyklus podpořený poptávkou ze zemí Emerging Markets. Bohatnutí lidnatých zemí Asie se neprojevuje jen zvýšenou poptávkou pro ropě či kovech, ale i zvýšenou poptávkou po zemědělských komoditách. Vedle toho USA i Evropa v posledních pěti letech ve stále větší míře dotují výrobu biopaliv, což vede ke zvýšené spotřebě surovin, jako je kukuřice a sója. V rozvojových zemích dochází k prudkému nárůstu výstavby, čímž se zvyšuje poptávka po stavebních kapacitách a s tím spojená spotřeba stavebních materiálů. Ceny ropných produktů a elektrické energie trvale rostou.

„Fond má zajímavý růstový potenciál, který je navíc provázen garancí ve výši 105 %,“ uvádí generální ředitel společnosti ČP INVEST Robert Hlava. „Závislost komodit na vývoji ostatního akciového a dluhopisového trhu je nízká, čímž se stávají ideální diverzifikační složkou,“ dodává Robert Hlava.

Fond po 6 letech trvání zajišťuje ke dni splatnosti návratnost minimálně 105 % vložené investice. Roční výnos při nepříznivém období je omezen spodní hranicí FLOOR 0 %. Horní hranice výše ročního výnosu jednotlivých akcií je omezena parametrem CAP 10 %. Výnos dosažený v jednotlivých letech je uzamčen. Celkový výnos produktu za 6 let je součtem úročených výnosů za jednotlivá období a bude vyplácen ke dni splatnosti fondu. Výnos pro první rok je pevně stanoven ve výši 5 %.

Fond bude v prodeji od 1. června 2008 do 31. srpna 2008. V prvním měsíci upisovacího období činí vstupní poplatek 1 %, v dalších dvou měsících pak 2 %. Po skončení tohoto období bude vstupní poplatek 8 %. Z fondu je možné kdykoli provést odkup podílových listů za aktuální hodnotu bez garance návratnosti vložené investice a s výstupním poplatkem 4 %. Ke dni splatnosti a dále je výstupní poplatek nulový.