Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Tiskové zprávy

Kde Češi investují nejvíce? Podle ČP INVESTU na Jižní Moravě

Praha (25. ledna 2010) - Jeden z průzkumů agentury STEM/MARK uvádí, že v ČR investuje do podílových fondů přibližně desetina obyvatel. Ze statistiky investiční společnosti ČP INVEST ze skupiny Generali PPF Holding vyplývá, že největší počet investorů je v Jihomoravském kraji, kde má ČP INVEST zhruba dvacet procent klientů. Obyvatelé jižní Moravy preferují podílové fondy zaměřené na korporátní dluhopisy a ropné odvětví. Druhou příčku v počtu investorů zaujímá Moravskoslezský kraj, nejmně naopak investují lidé v kraji Plzeňském a Karlovarském, zato však s největší průměrnou investicí.

Klasickým jihomoravským investorem je padesátiletý muž s průměrnou investicí 74 000 Kč. Druhou oblastí s největším počtem investorů je Moravskoslezský kraj, především pak Ostravsko, a to s téměř 18 % zastoupením. V investicích zde těsně vedou muži ve věku od 30 do 35 let. Zaměřují se na akciové fondy, mezi kterými je na prvním místě Fond ropného a energetického průmyslu, a v průměru investují 60 000 Kč. Naopak nejmenší podíl co do počtu klientů zaujímá oblast západních Čech, kde žije pouze 7 % podílníků fondů ČP INVEST. V Plzeňském a Karlovarském kraji investují ve stejné míře jak muži, tak ženy. Nejpočetnější věkovou kategorií jsou pak šedesátníci a pětatřicátníci. Investoři ve věku kolem 60 let preferují konzervativní produkty (Fond peneěžního trhu, Fond korporátních dluhopisů) a v průměru mají zainvestováno 100 000 Kč. Lidé ve věku kolem 35 let dávají naopak přednost dynamickým akciovým fondům a pravidelnému investování do produktů životního cyklu (PARTNER Invest). Jejich průměrná investice činí 130 000 Kč. "V loňském roce vydělaly naše fondy klientům v průměru 28 procent," uvádí obchodní ředitel ČP INVEST Martin Pšaidl.

ČP INVEST poskytuje služby v oblasti kolektivního investování a na trhu působí od r. 1991. Základní nabídku investorům tvoří 10 podílových fondů projektovaných pro široké spektrum klientů. Správa portfolií fondů byla svěřena společnossti Generali PPF Asset Management, která disponuje velmi silný analytickým zázemím a je největším správcem aktiv v České republice. Fondy ČP INVEST standardně figurují na předních místech srovnávacích žebříčků, a to zejména díky kvalitní správě a zajišťování měnovéhé rizika.

Společnost je informačně otevřená, klienti mohou kontrolovat své investice on-line 24 hodin denně přes internet. Ovládat svůj majetek mohou mimo standardních způsobů i všemi moderními cestami - telefonicky pomocí přístupových hesel a přes internet pomocí bezpečnostních certifikátů.

V současmé době využívá služeb ČP INVESTU přes 60 tisíc podílníků a spravovaný majekek činí více než 8,8 mld. Kč.