Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Tiskové zprávy

Investicí roku 2012 se stal Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST

Praha (7.2.2013) - Třetí ročník soutěže Fincentrum Investice roku ovládl Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST. Za rok 2012 zvítězil v kategorii Progresivní dluhopisový fond a stal se také vítězem absolutním.

 Soutěž porovnává nadvýnos jednotlivých fondů (výnos očištěný
o poplatky a bezrizikovou úrokovou míru) s volatilitou, tedy mírou kolísání výnosu. Výsledkem je tzv. Sharpeho poměr, který umožňuje mezi sebou objektivně porovnávat fondy různých kategorií. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST zhodnotil za rok 2012 prostředky podílníků o 12,76 % a nejpříznivějším poměrem výnosu a rizika překonal dokonce i mnohé akciové fondy. Díky tomu se v soutěži Fincentrum Investice roku 2012 stal také absolutním vítězem. Stejného výsledku, tedy vítězství v kategorii Progresivní dluhopisový fond i absolutního vítězství, dosáhl ČP INVEST s eurově denominovaným fondem také na Slovensku.

Podle hlavního investičního stratéga ČP INVESTu Michala Valentíka byla výkonnost fondu v roce 2012 dána kvalitním výběrem dluhopisů zejména ziskových soukromých společností v hospodářsky zdravém regionu střední a východní Evropy a také v Rusku. "Pro rok 2013 již nečekám plošný růst cen korporátních dluhopisů. Vhodnou strategií bude výběr dluhopisů s relativně větším kreditním rozpětím a zároveň s dobrým fundamentálním podkladem, který v sobě skrývá potenciál snižování rizikové přirážky a tím i následný růst tržní ceny dluhopisů," dodává Valentík.

Pro Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST je to za rok 2012 již druhé ocenění. V červnu loňského roku získal i zlatou příčku v soutěži Zlatá koruna.

Fond obhospodařuje majetek převyšující 2,5 miliardy korun, které v něm má zainvestováno přes 30 000 klientů. Fond pečlivě rozkládá investice napříč regiony, sektory a emitenty. Portfolio obsahuje přibližně 50 jednotlivých titulů a tento přístup výrazně omezuje vliv kreditního rizika, které je s investicí do korporátních dluhopisů spojeno. Dluhopisy vydávané silnými nadnárodními společnostmi vykazují vyšší stabilitu
a standardně dokáží snadno pokrýt i krátkodobé výkyvy trhů. Fond je navíc měnově zajištěn do české koruny
a bývá tak často využíván jako diverzifikační a stabilizační prvek investičních portfolií.