Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Tiskové zprávy

Fond živé planety ČP INVEST - nová a jedinečná investice

Praha (16. července 2007) – ČP INVEST investiční společnost, a. s. dnes zahajuje prodej zcela nového a na českém trhu jediného produktu svého druhu, kterým je Fond živé planety ČP INVEST. Tento fond se orientuje na společnosti působící v ekologických oblastech, jako jsou např. zpracování a úprava vody, ekologický controlling, recyklace, biopotraviny, alternativní zdroje energie, nové materiály, nanotechnologie. ČP INVEST je první českou investiční společností nabízející fond s touto ojedinělou investiční strategií, který je zároveň zajišťován proti měnovému riziku. Fond živé planety je otevřeným podílovým fondem, jehož doporučený investiční horizont činí pět let a více. S ohledem na dynamiku zahrnutých sektorů je určen investorům, kteří hledají možnost vysokého zhodnocení a jsou tak ochotni tolerovat výraznější kolísavost svého majetku.

„Témata životního prostředí a udržitelného rozvoje se dostávají stále více do popředí zájmu nejen politických debat, ale i korporátních subjektů. Firmy, které nabízejí řešení v kombinaci s udržitelným rozvojem, mají do budoucna předpoklady pro dlouhodobý růstový trend. Z těchto předpokladů vychází investiční strategie našeho fondu,“ vysvětluje Milan Tomášek, portfoliomanažer fondu. „Primárním kritériem výběru jednotlivých společností do portfolia fondu je jejich aktivní přístup ke změně klimatu, ekologické chování a sociální zodpovědnost,“ dodává Tomášek. Investiční strategie fondu se řídí heslem – „Ať je Země místem pro život našich dětí“.

Fond živé planety ČP INVEST je fondem speciálně smíšeným. Do fondu lze investovat kdykoli, není omezen dobou trvání ani žádnou upisovací lhůtou. Po dobu 1 měsíce ode dne zahájení prodeje fondu, tedy do 15.8.2007 včetně, se podílové listy fondu prodávají a odkupují za nominální hodnotu 1 Kč. Po uplynutí tohoto období bude fond denně oceňován aktuální hodnotou.

Příloha: Fond živé planety ČP INVEST - investice do budoucnosti naší planety (prioritní oblasti zájmu)