Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Tiskové zprávy

Fond živé planety ČP INVEST - nová a jedinečná investice

Praha (16. července 2007) – ČP INVEST investiční společnost, a. s. dnes zahajuje prodej zcela nového a na českém trhu jediného produktu svého druhu, kterým je Fond živé planety ČP INVEST. Tento fond se orientuje na společnosti působící v ekologických oblastech, jako jsou např. zpracování a úprava vody, ekologický controlling, recyklace, biopotraviny, alternativní zdroje energie, nové materiály, nanotechnologie. ČP INVEST je první českou investiční společností nabízející fond s touto ojedinělou investiční strategií, který je zároveň zajišťován proti měnovému riziku. Fond živé planety je otevřeným podílovým fondem, jehož doporučený investiční horizont činí pět let a více. S ohledem na dynamiku zahrnutých sektorů je určen investorům, kteří hledají možnost vysokého zhodnocení a jsou tak ochotni tolerovat výraznější kolísavost svého majetku.

„Témata životního prostředí a udržitelného rozvoje se dostávají stále více do popředí zájmu nejen politických debat, ale i korporátních subjektů. Firmy, které nabízejí řešení v kombinaci s udržitelným rozvojem, mají do budoucna předpoklady pro dlouhodobý růstový trend. Z těchto předpokladů vychází investiční strategie našeho fondu,“ vysvětluje Milan Tomášek, portfoliomanažer fondu. „Primárním kritériem výběru jednotlivých společností do portfolia fondu je jejich aktivní přístup ke změně klimatu, ekologické chování a sociální zodpovědnost,“ dodává Tomášek. Investiční strategie fondu se řídí heslem – „Ať je Země místem pro život našich dětí“.

Fond živé planety ČP INVEST je fondem speciálně smíšeným. Do fondu lze investovat kdykoli, není omezen dobou trvání ani žádnou upisovací lhůtou. Po dobu 1 měsíce ode dne zahájení prodeje fondu, tedy do 15.8.2007 včetně, se podílové listy fondu prodávají a odkupují za nominální hodnotu 1 Kč. Po uplynutí tohoto období bude fond denně oceňován aktuální hodnotou.

Příloha: Fond živé planety ČP INVEST - investice do budoucnosti naší planety (prioritní oblasti zájmu)