Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Tiskové zprávy

ČP INVEST spravuje více než 5 miliard Kč v podílových fondech

Praha (28. března 2007) - Hodnota majetku pod správou v podílových fondech ČP INVEST investiční společnosti, a.s. překročila hranici 5 miliard Kč. Přes 2,28 mld. Kč je umístěno v akciových fondech.

„Výše aktiv spravovaných naší společností během března vystoupila nad hodnotu 5 miliard Kč. Je potěšující, že více než 50 % svěřených prostředků obhospodařují akciové fondy. Věřím, že k dalšímu příznivému vývoji přispějí i nové typy podílových fondů, na jejichž přípravě nyní usilovně pracují naši portfoliomanažeři. Kromě rozšíření nabídky fondů, ke které v nejbližší době dojde, jsme rovněž zavedli nové služby, které rozšířili informační podporu poskytovanou našim klientům,“ uvádí generální ředitel ČP INVEST Robert Hlava.

Přehled výše majetku akciových podílových fondů ČP INVEST – stav k 28.3.2007

!!! NOTE: tabulka !!!