Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Tiskové zprávy

3. Zajištěný fond ČP INVEST - možnost podílet se na ziscích ropného a energetického odvětví s garancí 106 %

Praha (30. ledna 2008) - ČP INVEST investiční společnost a. s. v pátek 1. února 2008 zahajuje prodej svého 3. Zajištěného fondu. Upisovací období fondu trvá do 30.4.2008. Tento fond zajišťuje návratnost 106 % vložené investice ke dni splatnosti a při maximální ročním výnosu 10 % nabízí až 56 % zhodnocení investovaných prostředků za 6 let. Svým podílníkům poskytuje možnost participovat na výnosu koše 25 akcií významných světových firem z oblasti těžby a zpracování ropy, výroby a rozvodu elektrické energie a plynu, z oblasti obnovitelných zdrojů energií či jaderné energetiky. Investiční strategie fondu zaručuje, že ani při nepříznivém vývoji na kapitálových trzích nemůže hodnota ročního výnosu klesnout do záporných hodnot. Fond zároveň kladný roční dosažený výnos uzamyká a rovněž pokrývá měnové riziko.

Podle mezinárodní energetické agentury (IEA) se světová spotřeba energie do roku 2030 zvýší o více než polovinu při ročním růstu 1,6 %. Velká poptávka po energii bude vyžadovat rozsáhlé investice. Scénář Mezinárodního měnového fondu uvádí potřebu 20 biliónů USD v období do roku 2030. Na výrobu elektřiny se počítá až s 56 % z uvedeného odhadu. Investice do ropného průmyslu se odhadují na 4 biliony USD.

„Energie se v budoucnu bude stávat nedostatkovým zbožím, poroste cena všech forem energií. Větší důraz se bude klást na obnovitelné zdroje energií tím více, čím rychleji se budou zmenšovat zásoby ropy. Fond má zajímavý růstový potenciál, který je navíc provázen garancí ve výši 106 %,“ uvádí generální ředitel společnosti ČP INVEST Robert Hlava.

Investoři fondu se budou podílet na dosaženém výnosu referenčního portfolia složeného z akcií 25 významných firem ropného a energetického odvětví. Každá akcie má v mixu shodnou počáteční váhu a složení portfolia zůstává po celou dobu existence fondu beze změny.

Fond po 6 letech trvání zajišťuje ke dni splatnosti návratnost minimálně 106 % vložené investice. Roční výnos při nepříznivém období je omezen spodní hranicí FLOOR 0 %. Horní hranice výše ročního výnosu jednotlivých akcií je omezena parametrem CAP 10 %. Výnos dosažený v jednotlivých letech je uzamčen. Celkový výnos produktu za 6 let je součtem úročených výnosů za jednotlivá období a bude vyplácen ke dni splatnosti fondu.

Fond bude v prodeji od 1. února 2008 do 30. dubna 2008. V prvním měsíci upisovacího období činí vstupní poplatek 1 %, v dalších dvou měsících pak 2 %. Po skončení tohoto období bude vstupní poplatek 8 %. Z fondu je možné kdykoli provést odkup podílových listů za aktuální hodnotu bez garance návratnosti vložené investice a s výstupním poplatkem 4 %. Ke dni splatnosti a dále je výstupní poplatek nulový.

Smlouvu na investování do 3. Zajištěného fondu mohou zájemci uzavřít na všech obchodních místech ČP INVEST. Novou možností je také on-line uzavření smlouvy pomocí elektronického podpisu, kdy klient automaticky získává 50 % slevu na vstupních poplatcích. Podrobný postup uzavření smlouvy je k dispozici na www.cpinvest.cz.