Używamy ciasteczka by zaoferować atmosferę przyjazną dla użytkownika. Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, zakładamy, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich ciasteczek na stronach Generali Investments CEE. Oczywiście, zawsze możesz zablokować nasze ciasteczka. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Dalej

Trend 8

Zalety

  • Prosty wybór okresu trwania inwestycji

  • Dzięki zdywersyfikowanym funduszom zrównoważonym zbilansowany stosunek między możliwym ryzykiem i oczekiwanym zyskiem

  • Hamulec inwestycyjny

Nowy produkt cyklu życia poradzi sobie z każdą jednorazową inwestycją!

Masz do dyspozycji wolne środki finansowe? Trend 8 się nimi zaopiekuje. Jest to produkt cyklu życia, złożony z 8 następujących po sobie etapów. Podczas następnych 8 lat Twoja inwestycja będzie umieszczona aż w czterech funduszach Generali Investments CEE. Twoje inwestycje będą automatycznie przesuwane do bardziej konserwatywnych strategii inwestycyjnych.

Nie odpowiada Ci 8-letni horyzont inwestycyjny? Wypróbuj inne produkty Trend 3, Trend 5.

Skład portfela

Liczba lat do konca produktuGenerali Dynamic Balanced Fund Generali Premium Balanced Fund Generali Corporate Bonds Fund (50%) a Generali Premium Conservative Fund (50%)
8 lat 30 % 40 % 30 %
7 lat 20 % 40 % 40 %
6 lat 10 % 40 % 50 %
5 lat 10 % 30 % 60 %
4 lata 10 % 20 % 70 %
3 lata 0 % 10 % 90 %
2 lata 0 % 5 % 95 %
1 rok 0 % 0 % 100 %

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Nazwa produktu: Trend 8
Waluta produktu: PLN
Czas trwania produktu: 8 lat
Numer rachunku/tytuł płatności: 69175000090000000020339268/121 – numer Umowy
Mininální inwestycje wysokość: 2 000 PLN
Opłata Wstępna: 0 %
Opłata Końcowa: 0 – 3 %

Na jakich zasadach działa Trend 8?

Składa się on z ośmiu następujących po sobie portfeli modelowych (etapów) z wcześniej ustalonym składem. Każdy etap trwa jeden rok i składa się, w różnych proporcjach, z czterech funduszy Generali Investments CEE:

Twoje inwestycje są stopniowo i automatycznie przesuwane do bardziej konserwatywnych strategii inwestycyjnych. Po zakończeniu aktualnego etapu następuje automatyczne przesunięcie do kolejnego etapu.

Przy przejściu pomiędzy poszczególnymi etapami, dochodzi do zmiany proporcji konserwatywnych i dynamicznych funduszy, z tym, że na końcu okresu trwania całego produktu udział konserwatywnych funduszy zwiększa się do 100 %. Zasada ta zwana „hamulcem inwestycyjnym“ ma na celu, by w okresie końcowym produktu wartość majątku nie podlegała dużej zmienności, która jest nieodłącznie związana z funduszami dynamicznymi.

 

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 28.07.2021

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 0.24 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 1.8 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 3.54 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 9.22 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 3.97 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 14.49 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 4.61 %
Wynik funduszu za 5 lat 24.65 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 4.51 %
Wynik programu za okres 1 roku 2020 3.75 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 9.07 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 -2.36 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 6.23 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 5.85 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 1.62 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 2.16 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 28.07.2021

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 0.17 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 1.54 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 2.97 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 7.96 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 3.33 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 13.37 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 4.27 %
Wynik funduszu za 5 lat 22.26 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 4.1 %
Wynik programu za okres 1 roku 2020 3.58 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 8.21 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 -1.81 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 5.5 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 5.47 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 2.35 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 1.65 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 28.07.2021

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 0.1 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 1.29 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 2.4 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 6.74 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 2.7 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 12.28 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 3.94 %
Wynik funduszu za 5 lat 19.96 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 3.71 %
Wynik programu za okres 1 roku 2020 3.41 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 7.38 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 -1.26 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 4.8 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 5.1 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 3.06 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 1.17 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 28.07.2021

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 0.12 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 1.15 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 2.09 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 5.94 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 2.36 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 11.37 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 3.65 %
Wynik funduszu za 5 lat 18.44 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 3.44 %
Wynik programu za okres 1 roku 2020 3.13 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 6.83 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 -1.01 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 4.47 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 4.89 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 3.54 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 0.86 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 28.07.2021

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 0.13 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 1.02 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 1.79 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 5.16 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 2.03 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 10.48 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 3.38 %
Wynik funduszu za 5 lat 16.98 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 3.19 %
Wynik programu za okres 1 roku 2020 2.85 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 6.31 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 -0.77 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 4.14 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 4.69 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 4 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 0.56 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 28.07.2021

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 0.08 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 0.65 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 0.96 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 3.29 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 1.12 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 8.63 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 2.8 %
Wynik funduszu za 5 lat 13.57 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 2.58 %
Wynik programu za okres 1 roku 2020 2.42 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 5.06 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 -0.03 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 3.2 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 4.18 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 5.09 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 -0.15 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 28.07.2021

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 0.08 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 0.59 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 0.82 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 2.93 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 0.96 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 8.22 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 2.67 %
Wynik funduszu za 5 lat 12.92 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 2.46 %
Wynik programu za okres 1 roku 2020 2.29 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 4.83 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 0.08 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 3.06 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 4.09 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 5.31 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 -0.28 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 28.07.2021

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 0.09 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 0.52 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 0.67 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 2.58 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 0.81 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 7.82 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 2.54 %
Wynik funduszu za 5 lat 12.28 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 2.34 %
Wynik programu za okres 1 roku 2020 2.16 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 4.59 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 0.18 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 2.92 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 4 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 5.52 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 -0.42 %
 

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją. Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.