Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, będziesz używać tylko niezbędnych plików cookie na stronie Generali Investments CEE. Aby osiągnąć jak najlepsze wrażenia użytkownika, zalecamy włączenie wszystkich rodzajów plików cookie. Oczywiście w każdej chwili możesz zablokować nasze pliki cookie. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Niezbędny Funkcjonalny Analityczne Dalej

Trend 8

Zalety

  • Prosty wybór okresu trwania inwestycji

  • Dzięki zdywersyfikowanym funduszom zrównoważonym zbilansowany stosunek między możliwym ryzykiem i oczekiwanym zyskiem

  • Hamulec inwestycyjny

Nowy produkt cyklu życia poradzi sobie z każdą jednorazową inwestycją!

Masz do dyspozycji wolne środki finansowe? Trend 8 się nimi zaopiekuje. Jest to produkt cyklu życia, złożony z 8 następujących po sobie etapów. Podczas następnych 8 lat Twoja inwestycja będzie umieszczona aż w czterech funduszach Generali Investments CEE. Twoje inwestycje będą automatycznie przesuwane do bardziej konserwatywnych strategii inwestycyjnych.

Nie odpowiada Ci 8-letni horyzont inwestycyjny? Wypróbuj inne produkty Trend 3, Trend 5.

Skład portfela

Liczba lat do konca produktuGenerali Dynamic Balanced Fund Generali Premium Balanced Fund Generali Corporate Bonds Fund (50%) a Generali Premium Conservative Fund (50%)
8 lat 30 % 40 % 30 %
7 lat 20 % 40 % 40 %
6 lat 10 % 40 % 50 %
5 lat 10 % 30 % 60 %
4 lata 10 % 20 % 70 %
3 lata 0 % 10 % 90 %
2 lata 0 % 5 % 95 %
1 rok 0 % 0 % 100 %

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Nazwa produktu: Trend 8
Waluta produktu: PLN
Czas trwania produktu: 8 lat
Numer rachunku/tytuł płatności: 69175000090000000020339268/121 – numer Umowy
Mininální inwestycje wysokość: 2 000 PLN
Opłata Wstępna: 0 %
Opłata Końcowa: 0 – 3 %

Na jakich zasadach działa Trend 8?

Składa się on z ośmiu następujących po sobie portfeli modelowych (etapów) z wcześniej ustalonym składem. Każdy etap trwa jeden rok i składa się, w różnych proporcjach, z czterech funduszy Generali Investments CEE:

Twoje inwestycje są stopniowo i automatycznie przesuwane do bardziej konserwatywnych strategii inwestycyjnych. Po zakończeniu aktualnego etapu następuje automatyczne przesunięcie do kolejnego etapu.

Przy przejściu pomiędzy poszczególnymi etapami, dochodzi do zmiany proporcji konserwatywnych i dynamicznych funduszy, z tym, że na końcu okresu trwania całego produktu udział konserwatywnych funduszy zwiększa się do 100 %. Zasada ta zwana „hamulcem inwestycyjnym“ ma na celu, by w okresie końcowym produktu wartość majątku nie podlegała dużej zmienności, która jest nieodłącznie związana z funduszami dynamicznymi.

 

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 12.05.2022

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -12.32 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy -28.4 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -36.66 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -35.1 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -12.25 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -27.47 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -10.15 %
Wynik funduszu za 5 lat -24.26 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych -5.41 %
Wynik programu za okres 1 roku 2021 -24.87 %
Wynik programu za okres 1 roku 2020 3.75 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 9.07 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 -2.36 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 6.23 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 5.85 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 1.62 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 2.16 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 12.05.2022

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -11.49 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy -27.58 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -35.79 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -34.54 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -11.18 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -27.55 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -10.19 %
Wynik funduszu za 5 lat -24.45 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych -5.45 %
Wynik programu za okres 1 roku 2021 -25.39 %
Wynik programu za okres 1 roku 2020 3.58 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 8.21 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 -1.81 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 5.5 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 5.47 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 2.35 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 1.65 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 12.05.2022

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -10.68 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy -26.77 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -34.91 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -33.99 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -10.12 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -27.63 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -10.22 %
Wynik funduszu za 5 lat -24.64 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych -5.5 %
Wynik programu za okres 1 roku 2021 -25.89 %
Wynik programu za okres 1 roku 2020 3.41 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 7.38 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 -1.26 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 4.8 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 5.1 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 3.06 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 1.17 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 12.05.2022

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -7.82 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy -21.2 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -28.02 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -27.3 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -9.27 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -21 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -7.56 %
Wynik funduszu za 5 lat -17.83 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych -3.85 %
Wynik programu za okres 1 roku 2021 -19.19 %
Wynik programu za okres 1 roku 2020 3.13 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 6.83 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 -1.01 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 4.47 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 4.89 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 3.54 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 0.86 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 12.05.2022

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -5.34 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy -15.98 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -21.21 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -20.75 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -8.56 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -14.62 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -5.13 %
Wynik funduszu za 5 lat -11.29 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych -2.37 %
Wynik programu za okres 1 roku 2021 -12.62 %
Wynik programu za okres 1 roku 2020 2.85 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 6.31 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 -0.77 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 4.14 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 4.69 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 4 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 0.56 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 12.01.2022

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -2.54 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy -10.36 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -13.61 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -13.87 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -7.15 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -8.78 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -3.02 %
Wynik funduszu za 5 lat -5.44 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych -1.11 %
Wynik programu za okres 1 roku 2021 -6.81 %
Wynik programu za okres 1 roku 2020 2.42 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 5.06 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 -0.03 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 3.2 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 4.18 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 5.09 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 -0.15 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 12.01.2022

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -1.58 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy -8.03 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -10.27 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -10.72 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -6.92 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -5.81 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -1.98 %
Wynik funduszu za 5 lat -2.41 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych -0.49 %
Wynik programu za okres 1 roku 2021 -3.66 %
Wynik programu za okres 1 roku 2020 2.29 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 4.83 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 0.08 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 3.06 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 4.09 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 5.31 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 -0.28 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 12.01.2022

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -0.68 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy -5.78 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -6.95 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -7.6 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -6.7 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -2.9 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -0.98 %
Wynik funduszu za 5 lat 0.55 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 0.11 %
Wynik programu za okres 1 roku 2021 -0.54 %
Wynik programu za okres 1 roku 2020 2.16 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 4.59 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 0.18 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 2.92 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 4 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 5.52 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 -0.42 %
 

Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”) www.generali-investments.cz/pl .  Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj. W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.

Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.