Używamy ciasteczka by zaoferować atmosferę przyjazną dla użytkownika. Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, zakładamy, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich ciasteczek na stronach Generali Investments CEE. Oczywiście, zawsze możesz zablokować nasze ciasteczka. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Dalej

Trend 3

Zalety

  • Prosty wybór okresu trwania inwestycji

  • Dzięki zdywersyfikowanym funduszom zrównoważonym zbilansowany stosunek między możliwym ryzykiem i oczekiwanym zyskiem

  • Hamulec inwestycyjny

Nowy produkt cyklu życia poradzi sobie z każdą jednorazową inwestycją!

Masz do dyspozycji wolne środki finansowe? Trend 3 się nimi zaopiekuje. Jest to produkt cyklu życia, złożony z 3 następujących po sobie etapów. Podczas następnych 3 lat Twoja inwestycja będzie umieszczona aż w trzech funduszach Generali Investments CEE. Twoje inwestycje będą automatycznie przesuwane do bardziej konserwatywnych strategii inwestycyjnych.

Nie odpowiada Ci 3-letni horyzont inwestycyjny? Wypróbuj inne produkty Trend 5, Trend 8.

Skład portfela

Liczba lat do konca produktuGenerali Premium Balanced FundGenerali Premium Conservative Fund (50%) a Generali Corporate Fund (50%)
3 lata 10 % 90 %
2 lata 5 % 95 %
1 rok 0 % 100 %

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Nazwa produktu: Trend 3
Waluta produktu: PLN
Czas trwania produktu: 3 lata
Numer rachunku/tytuł płatności: 69175000090000000020339268/119 – numer Umowy
Mininální inwestycje wysokość: 2 000 PLN
Opłata Wstępna: 0 %
Opłata Końcowa: 0 – 1 %

Na jakich zasadach działa Trend 3?

Składa się on z trzech następujących po sobie portfeli modelowych (etapów) z wcześniej ustalonym składem. Każdy etap trwa jeden rok i składa się, w różnych proporcjach, z czterech funduszy Generali Investments CEE:

Twoje inwestycje są stopniowo i automatycznie przesuwane do bardziej konserwatywnych strategii inwestycyjnych. Po zakończeniu aktualnego etapu następuje automatyczne przesunięcie do kolejnego etapu.

Przy przejściu pomiędzy poszczególnymi etapami, dochodzi do zmiany proporcji konserwatywnych i dynamicznych funduszy, z tym, że na końcu okresu trwania całego produktu udział konserwatywnych funduszy zwiększa się do 100 %. Zasada ta zwana „hamulcem inwestycyjnym“ ma na celu, by w okresie końcowym produktu wartość majątku nie podlegała dużej zmienności, która jest nieodłącznie związana z funduszami dynamicznymi.

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 20.10.2021

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -1.73 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy -3.05 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -2.31 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -0.39 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -1.93 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 5.56 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 1.82 %
Wynik funduszu za 5 lat 9 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 1.74 %
Wynik programu za okres 1 roku 2020 2.42 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 5.06 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 -0.03 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 3.2 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 4.18 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 5.09 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 -0.15 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 20.10.2021

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -0.98 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy -1.73 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -1.03 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 0.64 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -0.73 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 6.56 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 2.14 %
Wynik funduszu za 5 lat 9.88 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 1.9 %
Wynik programu za okres 1 roku 2020 2.29 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 4.83 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 0.08 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 3.06 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 4.09 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 5.31 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 -0.28 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 20.10.2021

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -0.24 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy -0.42 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 0.23 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 1.66 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 0.46 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 7.55 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 2.46 %
Wynik funduszu za 5 lat 10.75 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 2.06 %
Wynik programu za okres 1 roku 2020 2.16 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 4.59 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 0.18 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 2.92 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 4 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 5.52 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 -0.42 %
 

Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”) www.generali-investments.cz/pl .  Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj. W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.

Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.