Aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie użytkownika, na stronie Generali Investments CEE korzystamy z plików cookies. Kontynuując bez zmiany swoich ustawień, te pliki cookies umożliwią Ci komfortowe poruszanie się po stronie. Ustawienia cookies możesz oczywiście w każdej chwili zmienić. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies?

Niezbędny Funkcjonalny Analityczne Dalej

Trend 3

Zalety

  • Prosty wybór okresu trwania inwestycji

  • Dzięki zdywersyfikowanym funduszom zrównoważonym zbilansowany stosunek między możliwym ryzykiem i oczekiwanym zyskiem

  • Hamulec inwestycyjny

Nowy produkt cyklu życia poradzi sobie z każdą jednorazową inwestycją!

Masz do dyspozycji wolne środki finansowe? Trend 3 się nimi zaopiekuje. Jest to produkt cyklu życia, złożony z 3 następujących po sobie etapów. Podczas następnych 3 lat Twoja inwestycja będzie umieszczona aż w trzech funduszach Generali Investments CEE. Twoje inwestycje będą automatycznie przesuwane do bardziej konserwatywnych strategii inwestycyjnych.

Nie odpowiada Ci 3-letni horyzont inwestycyjny? Wypróbuj inne produkty Trend 5, Trend 8.

Skład portfela

Liczba lat do konca produktuGenerali Premium Balanced FundGenerali Premium Conservative Fund (50%) a Generali Corporate Fund (50%)
3 lata 10 % 90 %
2 lata 5 % 95 %
1 rok 0 % 100 %

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Nazwa produktu: Trend 3
Waluta produktu: PLN
Czas trwania produktu: 3 lata
Numer rachunku/tytuł płatności: 69175000090000000020339268/119 – numer Umowy
Mininální inwestycje wysokość: 2 000 PLN
Opłata Wstępna: 0 %
Opłata Końcowa: 0 – 1 %

Na jakich zasadach działa Trend 3?

Składa się on z trzech następujących po sobie portfeli modelowych (etapów) z wcześniej ustalonym składem. Każdy etap trwa jeden rok i składa się, w różnych proporcjach, z czterech funduszy Generali Investments CEE:

Twoje inwestycje są stopniowo i automatycznie przesuwane do bardziej konserwatywnych strategii inwestycyjnych. Po zakończeniu aktualnego etapu następuje automatyczne przesunięcie do kolejnego etapu.

Przy przejściu pomiędzy poszczególnymi etapami, dochodzi do zmiany proporcji konserwatywnych i dynamicznych funduszy, z tym, że na końcu okresu trwania całego produktu udział konserwatywnych funduszy zwiększa się do 100 %. Zasada ta zwana „hamulcem inwestycyjnym“ ma na celu, by w okresie końcowym produktu wartość majątku nie podlegała dużej zmienności, która jest nieodłącznie związana z funduszami dynamicznymi.

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 12.01.2022

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -2.91 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy -6.7 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -13.97 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -14.93 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -8.05 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -10.37 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -3.58 %
Wynik funduszu za 5 lat -6.36 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych -1.31 %
Wynik programu za okres 1 roku 2021 -6.81 %
Wynik programu za okres 1 roku 2020 2.42 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 5.06 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 -0.03 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 3.2 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 4.18 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 5.09 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 -0.15 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 12.01.2022

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -1.95 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy -4.1 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -10.63 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -11.84 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -7.83 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -7.5 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -2.57 %
Wynik funduszu za 5 lat -3.38 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych -0.69 %
Wynik programu za okres 1 roku 2021 -3.66 %
Wynik programu za okres 1 roku 2020 2.29 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 4.83 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 0.08 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 3.06 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 4.09 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 5.31 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 -0.28 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 12.01.2022

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -1.04 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy -1.56 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -7.31 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -8.77 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -7.63 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -4.69 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -1.59 %
Wynik funduszu za 5 lat -0.45 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych -0.09 %
Wynik programu za okres 1 roku 2021 -0.54 %
Wynik programu za okres 1 roku 2020 2.16 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 4.59 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 0.18 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 2.92 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 4 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 5.52 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 -0.42 %
 

Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”) www.generali-investments.cz/pl .  Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj. W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.

Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.