Używamy ciasteczka by zaoferować atmosferę przyjazną dla użytkownika. Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, zakładamy, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich ciasteczek na stronach Generali Investments CEE. Oczywiście, zawsze możesz zablokować nasze ciasteczka. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Dalej

Ostrzeżenie o ryzyku

Ważne informacje

Generali Investments CEE, spółka inwestycyjna, S.A (zwany dalej „spółka") przekazuje informacje inwestorom stanowiące ocenę i stanowiska specjalistów, którzy pozostają w stosunku pracy ze spółką. Opinie, prognozy i szacunki zawarte w niniejszym dokumencie są przekazywane w dobrej wierze i odzwierciedlają najlepszą wiedzę specjalistów spółki. Jednak spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, kompletność i rzetelność przedstawionych informacji.

Wszystkie informacje, oceny i wnioski, które spółka zamieszcza w różnych artykułach, wyrażają ocenę autora danego artykułu w momencie jego wydania. Wszystkie zamieszczone w nich dane historyczne mają ograniczoną wartość informacyjną. Spółka zastrzega, iż wartości historyczne nie prezentują przyszłych wyników.

Powyższe informacje są przekazywane jedynie w celach informacyjnych, jako uzupełnienie i nie stanowią reklamy, oferty bądź rekomendacji zakupu czy sprzedaży papierów wartościowych, ani nie są żadnym rodzajem doradztwa w zakresie finansów, inwestycji, prawa, podatków czy innych dziedzin.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a wartość inwestycji może wzrastać i spadać. Wyniki historycznie nie gwarantują przyszłych wyników. Spółka nie bierze odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym dokumencie.

Zawartość danego artykułu, wraz z załącznikami, jest przeznaczona wyłącznie dla jego adresatów i może zawierać informacje poufne lub informacje podlegające ochronie zgodnie z obowiązującym prawem.

Spółka nie jest zobowiązana dostarczać klientom niniejszego dokumentu przy świadczeniu usług inwestycyjnych.

Spółka i spółki, które wchodzą w skład koncernu, mogą uczestniczyć w transakcjach instrumentów inwestycyjnych zawartych w niniejszym dokumencie.

Jakakolwiek dalsza dystrybucja, bądź inna nieautoryzowana manipulacja związana z niniejszym dokumentem jest zakazana.