Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Aktuality

Změna názvu Fondu peněžního trhu ČP INVEST

V návaznosti na úpravu platné legislativy byly stanoveny nové podmínky pro užívání označení „krátkodobý fond peněžního trhu“ a „fond peněžního trhu“. Plnění těchto podmínek by však znamenalo zásadní změnu způsobu investování Fondu peněžního trhu ČP INVEST. Za účelem zachování stávajícího portfolia, investiční strategie a výkonnosti se mění dosavadní název podílového fondu Fond peněžního trhu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. a s účinností od 1.1.2012 ponese tento - dle nové klasifikace dluhopisový standardní fond - název Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Tento fond bude i nadále investovat do portfolia nástrojů dluhopisového a peněžního trhu jako doposud.

Ke změně názvu fondu dochází na základě ustanovení § 26 a 27 vyhlášky č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu navazujících na ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění, prostřednictvím kterého Česká republika adaptovala doporučení Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry ze dne 19. května 2010 (CESR/10-049).