Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Aktuality

Vývoj Generali Fondu konzervativního v roce 2018

Generali Fond konzervativní (dále jen „Fond“) zaznamenal od začátku roku dočasný pokles v rozsahu cca 0,7 %. Podobně se chovaly i ostatní srovnatelné konzervativní fondy na českém trhu. Příčinou byl výrazný růst výnosů dluhopisů (růst výnosů = pokles cen dluhopisů). Trhy totiž začaly očekávat zpřísnění měnové politiky centrálními bankami, tedy zahájení nebo pokračování zvyšování úrokových sazeb. Současně zavedly Spojené státy nové sankce na Rusko včetně společností vlastněných ruskými oligarchy. Sankce se sice nedotýkají námi držených dluhopisů ruských firem, jejich cenu však dočasně plošně ovlivnil pokles všech obchodovaných ruských aktiv (portfolio Fondu obsahuje cca 8 % dluhopisů ruských firem).

Portfolio Fondu jsme již v předstihu dokázali přizpůsobit očekávanému poklesu cen dluhopisů v maximální možné míře. Nakupovali jsme mj. dluhopisy s krátkou dobou do splatnosti. Díky tomu by se cena Fondu měla relativně brzy začít zotavovat. Jak se totiž bude blížit splatnost jednotlivých titulů, jejich cena se bude rychleji vracet k nominální hodnotě. Tento fakt zotaví cenu podílového listu Fondu.


Doporučujeme Fond klientům nadále držet alespoň po minimální doporučený investiční horizont a na
tržní kolísání nereagovat. Současný pokles cen dluhopisů na trzích totiž znamená i růst jejich výnosů do splatnosti, a tedy rychlejší růst jejich cen směrem do splatnosti. Je to patrné i z toho, že očekávaný výnos celého portfolia Fondu za poslední tři měsíce vzrostl. Pohybuje se v solidní výši nad očekávaným zhodnocením na bankovních termínovaných účtech.


Detailní informace – pohled portfolio manažera

Příčinou nepříznivého vývoje Fondu v letošním roce je kombinace dvou zásadních kurzotvorných vlivů. Jednak došlo k výraznému růstu výnosů dluhopisů (růst výnosů = pokles cen dluhopisů) a zároveň byly zavedeny nové americké sankce na Rusko, které negativně ovlivnily všechna obchodovaná ruská aktiva.


Pokud jde o výnosy dluhopisů, tak ty byly v předchozích letech pod vlivem extrémně uvolněné měnové politiky hlavních centrálních bank, které nízkými úrokovými sazbami podporovaly ekonomický růst. Nízké úroky měly mimo jiné za následek i výrazný pokles výnosů dluhopisů. Např. výnosy evropských dluhopisů byly touto politikou postupně stlačovány až do záporných hodnot (v ČR k tomuto stavu kromě nulových úrokových sazeb navíc přispěl i příliv spekulativního kapitálu, který sázel na posílení koruny po konci intervenčního režimu ČNB). Z pohledu investic do dluhopisů znamená pokles výnosů dluhopisů růst jejich ceny, což bylo samozřejmě příznivé pro dluhopisové investory a dluhopisové fondy díky tomu v uplynulých letech vykazovaly nadprůměrné zisky. V průběhu posledních měsíců však došlo na dluhopisových trzích k obratu. Trhy začaly očekávat zpřísňování měnové politiky, což vyústilo v růst výnosů a pokles cen dluhopisů.

Očekávání tohoto vývoje jsme zahrnuli do naší investiční strategie již v uplynulém roce. Nepříznivý vliv na Fond jsme se snažili zmírnit nákupy dluhopisů s krátkou dobou do splatnosti (průměrná doba do splatnosti portfolia Fondu je cca 1,3 roku, přestože statut Fondu umožňuje mít dobu do splatnosti až tři roky (tedy více než dvojnásobnou). Nicméně nárůsty výnosů dluhopisů během prvních tří měsíců letošního roku byly tak mimořádné, že i přes konzervativní charakter portfolia se poklesy cen dluhopisů projevily negativně na vývoji Fondu. Z pohledu investorů však pokles ceny dluhopisů zároveň znamená i růst výnosů v následujícím období. A stejně tak, jak rostly výnosy jednotlivých dluhopisů, tak se za období posledních tří měsíců zvýšil i očekávaný výnos celého portfolia Fondu, z čehož budou v následujícím období podílníci profitovat.


Druhou příčinou negativního vývoje fondu byl růst geopolitického napětí mezi USA a Ruskem, který vyústil v zavedení nových sankcí ze strany USA. Sankce byly uvalené na několik ruských oligarchů a jejich majetek, včetně veřejně obchodovaných společností jimi vlastněných. Dluhopisy sankcionovaných firem v portfoliu Konzervativního fondu sice nejsou, ale důsledek sankcí se projevil plošně na všech ruských aktivech. Např. ruský akciový index v období 9. až 10. dubna odepsal 12% a ruský rubl oslabil o 9 % a ruské dluhopisy na růst napětí a nejistoty reagovaly, sice mírnějším, ale také poklesem.


Portfolio Fondu obsahuje cca 8 % ruských firemních dluhopisů. Společnosti, jejichž dluhopisy jsou v portfoliu fondu, mají dobrý fundament. Dodatečný příspěvek k bonitě dluhopisů pak představuje přímé, či nepřímé, úplné, či částečné vlastnictví ruským státem (téměř 70 % ruských firem v portfoliu), což ilustruje i fakt, že ruský premiér Dmitrij Medveděv nařídil vládě připravit návrhy na podporu ruských firem, které se ocitly na novém sankčním seznamu Spojených států.


Další vývoj cen ruských dluhopisů bude záležet především na vývoji napětí mezi USA a Ruskem. V současné době se zdá, že se politická situace přeci jen trochu uklidňuje. Tento týden bylo původně oznámeno, že americká administrativa zavede další sankce na ruské společnosti (v souvislosti s konfliktem v Sýrii), ale tyto sankce byly nakonec odvolány. Nicméně vzhledem k aktuálním geopolitickým rizikům, minimálně pro příští týdny plánujeme ponechat portfolio defenzívní, tzn., nebudeme ještě prodlužovat průměrnou dobu do splatnosti. Peněžní prostředky ze splácených dluhopisů ponecháme v hotovosti a na krátkodobých úložkách, či využijeme pro investice do dluhopisů z jiných regionů. Zároveň i v tomto případě platí, že s poklesem cen dluhopisů roste jejich výnosový potenciál do splatnosti. Ceny dluhopisů se proto budou rychleji vracet ke své nominální hodnotě, což povede v průměru k zotavení majetku Fondu.


Ing. Martin Pecka, Portfolio manažer

Dokument v pdf najdete ZDE.