Aktuality

Věříme firemním obligacím střední a východní Evropy

Fond korporátních dluhopisů ČP Invest, který spravuje manažer Daniel Kukačka , je za posledních pět let mezi největšími domácími fondy vůbec nejvýkonnější.


Fond spravující více než dvě miliardy korun zhodnotil podílníkům investici zhruba o třetinu. K nejlepším patří fond investující do firemních obligací i letos, kdy jeho výkonnost překonala osm procent.

Proč se váš fond vlastně zaměřuje na korporátní dluhopisy?

Daniel Kukačka (DK): Korporátní dluhopisy poskytují vyšší výnosnost než nízkorizikové státní dluhopisy. Firmy na rozdíl od mnoha států bývají řízeny efektivně, s cílem, aby byly dlouhodobě stabilní. Ukazuje se to v posledních letech, kdy je finanční zdraví společností často mnohem lepší, než je tomu u rozvinutých států.

Jak postupujete, když vybíráte dluhopisy do portfolia vašeho fondu?

DK: V preferovaných regionech, aktuálně mezi ně patří střední a východní Evropa a také Rusko, vždy vybereme likvidní eurové a dolarové dluhopisy firem. Dbáme přitom na to, abychom měli co nejvíce informací, aby podnik sledovalo co nejvíce analytiků. Každou z firem pak podrobíme analýze, v níž klademe hlavní důraz na trendy v zadluženosti, ziskovosti a cash-flow. Zohledňujeme ale i další vlivy, jako například vlastnickou strukturu. V krizi jsme také sledovali, zda může firma získat podporu od státu. Vybraným dluhopisům pak risk management stanoví maximální váhu v portfoliu. Čím rizikovější dluhopis, tím nižší váha v portfoliu.

Vlastníte také nějaké české firemní dluhopisy?

DK: České firemní dluhopisy jsou málo likvidní a vzhledem k velké poptávce poměrně málo výnosné. Proto vlastníme pouze malé množství eurových dluhopisů Českých drah.

Jaký vliv měla na výkonnost vašeho fondu evropská finanční krize?

DK: Firemní dluhopisy stejně jako ostatní riziková aktiva krátkodobě oslabovaly. Postupně se však investoři přesvědčili o finančním zdraví firemního sektoru - to samozřejmě neplatí pro bankovní sektor v zemích EU - takže pokles byl pouze krátkodobý.

Kterým trhům a aktivům v současnosti nejvíce věříte? Co se bude podle vás odehrávat ve zbytku roku na trzích?

DK: Nadále upřednostňujeme firemní dluhopisy střední a východní Evropy. Pokud nebude konflikt v Íránu, pak bude finančním trhům pravděpodobně dále dominovat evropská dluhová krize. V závěru roku může mít na trhy naopak větší vliv situace v USA, konkrétně pak nejistota spojená s prezidentskými a parlamentními volbami.

Kolik procent svého portfolia by měli investovat do korporátních dluhopisů drobní investoři?

DK: V průměru považuji za rozumné mít v korporátních dluhopisech třetinu portfolia, zbytek pak v jiných aktivech - od peněžních fondů až po fondy akciové a komoditní.

Více najdete zde.