Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Aktuality

Připravované sloučení fondu Garant 90 s Fondem peněžního trhu

Připravované sloučení fondu Garant 90 s Fondem peněžního trhu

 

Od června 2007 jsme nabízeli fond Garant 90, který svým klientům zajišťoval minimálně 90 % investované částky a umožňoval podílet se na případném růstu akciových trhů. Při nedávných poklesech akciových trhů byl tento fond nucen postupně vyprodávat akcie ze svého portfolia, aby tak neohrozil zajištění 90% investice. Poklesy akciových trhů však byly tak silné, že fond musel vyprodat všechny akcie a jeho investiční strategie se tak velmi přiblížila investiční strategii Fondu peněžního trhu. Garant 90 již nemůže zpět do svého portfolia žádné akcie nakoupit, protože nákup akcií by přirozeně zvýšil kolísání fondu a mohl by ohrozit závazek zajištění 90% hodnoty investice. Do budoucna by se tedy tento fond choval podobně jako Fond peněžního trhu bez jakékoliv akciové investice. Z tohoto důvodu ČNB udělila povolení ke sloučení fondu Garant 90 do Fondu peněžního trhu.

Klienti Garantu 90 mohou přestoupit do kteréhokoliv fondu ČP INVEST. Pokud tak neučiní, stanou se automaticky 25. 5. 2009 podílníky Fondu peněžního trhu.

ČP INVEST Fond peněžního trhu patří k absolutní špičce v dané kategorii a zátěžovým testem finanční krize prošel více než dobře.

Oznámení o sloučení fondu Garant 90 s Fondem peněžního trhu (ve formátu *.pdf)