Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Aktuality

Pozastavení obchodování z provozních důvodů

Vážení klienti, dovoluje si Vás informovat, že z důvodu technických problémů na straně našeho depozitáře, společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jsme byli nuceni ve dnech 16.10.-18.10.2017 pozastavit vydávání a odkupování podílových listů, stanovování aktuálních hodnot podílových listů a jejich zveřejňování u některých našich fondů. Podrobnější informace naleznete níže. Děkujeme za pochopení.

Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů

Představenstvo společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, IČ: 438 73 766, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1031 (dále jen „Společnost“) dne 16. 10. 2017 rozhodlo v souladu s § 134 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen „ZISIF“) o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů, stanovování aktuálních hodnot podílových listů a jejich zveřejňování (dále jen „pozastavení obchodování z provozních důvodů“) následujících fondů kolektivního investování a fondů kvalifikovaných investorů obhospodařovaných Společností:

standardní fondy kolektivního investování

 • Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
 • Fond vyvážený dluhopisový, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
 • Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
 • Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
 • Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
 • Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
 • Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
 • Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
 • Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.


speciální fondy kolektivního investování

 • Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
 • Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
 • Fond fondů vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
 • Fond fondů dynamický, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
 • 7. Zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
 • 2. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
 • Fond cílovaného výnosu, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.


fondy kvalifikovaných investorů

 • 15. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
 • Fond kreditního výnosu, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

(dále společně jen „Fondy“).

 

Hlavní důvody pro pozastavení obchodování z provozních důvodů:

Technické komplikace na straně depozitáře Fondů, tj. společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 64948242, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.

Pozastavení obchodování z provozních důvodů bude zahájeno 16. 10. 2017 (včetně) a ukončeno 18. 10. 2017 (včetně).

Pozastavení obchodování z provozních důvodů se vztahuje i na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno po 12. 10. 2017, 24:00 h. 

V důsledku tohoto rozhodnutí nebude Společnost ode dne 16. 10. 2017 vydávat a odkupovat podílové listy Fondů, stanovovat aktuální hodnoty podílových listů Fondů a zveřejňovat tyto hodnoty.

Společnost obnoví vydávání a odkupování podílových listů Fondů a další shora uvedené činnosti dne 19. 10. 2017.

Po ukončení pozastavení obchodování z provozních důvodů se bude postupovat podle § 139 odst. 1 písm. a) ZISIF, tj. Společnost bez zbytečného odkladu po 20. 10. 2017 zajistí vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, a to za částku, která se rovná jejich aktuální hodnotě určené ke dni podání žádosti.

Rozhodnutí představenstva