Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Aktuality

Oznámení podílníkům

Dne 5.2.2013 obdrželi někteří podílníci emailem výpis ze svého majetkového účtu ke dni 31.1.2013,

který však z technických důvodů neobsahoval aktuální údaje. Opravné výpisy byly těmto podílníkům rozeslány dnešního dne.

Za případné vzniklé komplikace se všem podílníkům tímto omlouváme.