Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Aktuality

Inovace Akciového investičního programu - úprava ceníku produktů

ČP INVEST přichází s inovací stávajícího Akciového investičního programu. Nově je do programu zařazen Fond živé planety a zároveň bylo redukováno zastoupení Fondu ropného a energetického průmyslu a Fondu nemovitostních akcií.

Proč nová struktura Akciového investičního programu?

Změna struktury v tomto programu je výsledkem naší snahy aktivně reagovat na současnou situaci a nabídnout optimální složení akciového portfolia do budoucna. Výsledkem je začlenění nového Fondu živé planety, od kterého si slibujeme vyšší zhodnocení díky většímu prostoru pro nové a úsporné technologie, změnám v energetické politice a většímu důrazu na kvalitu života. Mezi největší problémy, které bude svět v budoucnu řešit, totiž patří energetika, pitné zdroje a dostatek potravin.  Kompletní skladba upraveného Akciového investičního programu je následující:

Fond globálních značek                     25 %

Fond farmacie a biotechnologie          15 %

Zlatý fond                                         15 %

Fond nemovitostních akcií              15 %

Fond ropného a ener. průmyslu      10 %

Fond nových ekonomik                       10 %

Fond živé planety                            10 % Noví klienti, kteří se rozhodnout investovat do Akciového investičního programu, budou mít tedy své investice rozloženy již v nové struktuře portfolia. Pro stávající klienty, kteří mají investice v původním Akciovém investičním programu, se nic nemění. Původní složení programu jim zůstává zachováno. Na svou žádost však mohou bezplatně přestoupit i do nového Akciového investičního programu - v tomto případě prosíme kontaktovat klientskou linku 844 111 121. V souvislosti se změnou složení Akciového investičního programu dochází rovněž k úpravě ceníku produktů. Nový ceník s platností od 1.2.2009 naleznete ZDE.