Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Aktuality

Informace pro podílníky - změna statutu Fondu nemovitostních akcií

 

Společnost ČP INVEST - jako obhospodařovatel podílových fondů - podala  žádost o změnu statutu Fondu nemovitostních akcií. Důvodem změny statutu je požadavek změnit tento speciální smíšený podílový fond cenných papírů na standardní akciový podílový fond. Fond tak bude plnit přísnější zákonné podmínky.   Na stávající investice podílníků nemá přeměna fondu vliv. Pravidla nákupu a odkupu podílových listů, ani poplatky se nemění.

 

Důvody změny: - Možnost rozšíření distribuce podílových listů a nabídnutí širšímu okruhu investorů – jako standardní fond bude atraktivnější pro stávající i potenciální podílníky, a to díky přísnějším legislativním podmínkám standardního fondu, zejména v oblasti limitů rizik. - Profil „standardního akciového“ fondu bude lépe vyhovovat stávajícímu investičnímu charakteru fondu než současný „speciální smíšený“.  - Fond získá  tzv. evropský pas – případné zahájení distribuce podílových listů standardního fondu v zahraničí bude jednodušší a s nižšími administrativními náklady než u fondu speciálního.