Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Aktuality

Generali Fond korporátních dluhopisů: Vývoj v minulém roce a výhled na rok 2018

V minulém roce vzrostl Generali Fond korporátních dluhopisů o 0,57 %, což je nižší výsledek v historickém ročním srovnání. Překonávat ale musel mnohé nepříznivé vlivy, se kterými obecně „bojovala“ všechna dluhopisová portfolia. Na letošní rok máme smíšený výhled, optimističtější jsme ve střednědobém horizontu. Pokud by se na trhy po velmi dlouhém a nepřetržitém akciovém růstu v průběhu r. 2018 dostavila nervozita, považovali bychom to u předem vytipovaných firemních dluhopisů za velmi dobrou nákupní příležitost a možnost zvýšit budoucí výnosový potenciál fondu.

Náklady na měnové zajištění cizoměnových investic byly po celý rok velmi vysoké (v průměru o téměř 2 % ročně (!) vyšší než za běžných podmínek). Jejich růst byl důsledkem přebytku korunové likvidity dodané na peněžní trh Českou národní bankou v rámci měnových intervencí. Tento nepříznivý faktor jsme dokázali zmírnit dvěma investičními technikami. Za prvé, používáním repo-operací (technicky jde o půjčku cizí měny výměnou za zápůjčku dluhopisů z portfolia fondu) a za druhé, flexibilní volbou délky jednotlivých měnových swapů.

V souvislosti s pokračujícím zpřísňováním měnové politiky Fedu (zvyšování úrokových sazeb a snižování objemu bilance centrální banky formou prodeje dříve nakoupených dluhopisů) se posunul krátký a střední konec dolarové bezrizikové výnosové křivky výrazně nahoru. To v důsledku tlačilo ceny dluhopisů směrem dolů. Tento konkrétní vliv jsme dokázali omezit redukcí průměrné durace (jde o citlivost cen dluhopisů na růst úrokových sazeb) portfolia na hodnotu okolo 1,5, tzn. blízkou dlouhodobému minimu.

Naopak dobrý firemní fundament podpořený globálním ekonomickým růstem a růstem cen komodit se příznivě promítl do poklesu rizikových prémií korporátních dluhopisů a tedy růstu jejich cen. Spolu s aktivní správou tento jev dokázal převážit dva výše uvedené nepříznivé faktory. Zrealizovali jsme téměř 500(!) obchodů s dluhopisy při obrátce aktiv 157 %.

Výhled na rok 2018 je nadále smíšený. Ve Spojených státech bude pokračovat růst úrokových sazeb a snižování bilance centrální banky. Postupný nárůst výnosů do splatnosti dolarových dluhopisů se v budoucnu pozitivně promítne do výnosnosti fondu, v roce 2018 však ještě bude působit mírně nepříznivě. Pro omezení tohoto vlivu budeme nadále udržovat nízkou průměrnou duraci.

Náklady na měnové zajištění dolarových investic by měly postupně klesat. Tomu výrazně pomůže zvyšování korunových úrokových sazeb Českou národní bankou. V případě eurových investic již měnové zajištění začalo generovat dodatečný výnos.

Firemní fundament by měl nadále zůstat dobrý v důsledku pokračujícího globálního ekonomického růstu. Z pohledu volatility fondu představuje určitou nejistotu budoucí vývoj globálních akciových trhů, které již delší dobu nezaznamenaly výraznější korekci. V případě korekce by dočasně poklesly i korporátní dluhopisy. Případný takový dočasný pokles Generali Fondu korporátních dluhopisů by byl výrazně omezen díky nízké duraci portfolia. Zároveň by nám takový vývoj poskytl výhodnou příležitost k dokoupení vybraných korporátních dluhopisů za nižší ceny a ve svém důsledku tak navýšil výnosový potenciál fondu.

Optimističtěji výkonnost fondu vidíme ve střednědobém horizontu: postupné zvyšování dolarových úrokových sazeb zvýší výnosy dluhopisů do splatnosti a podpoří tak růstový potenciál fondu. Výkonnosti fondu současně prospěje další námi očekávaný pokles nákladů na zajištění měnového rizika.


Ing. Daniel Kukačka, Portfolio Manager

Dokument v pdf najdete ZDE.