Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Aktuality

Dividendová třída fondu: Tržní podmínky roku 2017 neumožní vyplatit dividendu

Korunová dividendová třída Generali Fond korporátních dluhopisů za rozhodné období pro výplatu dividendy, tedy od 1.2.2017 až 31.1.2018, nevyplatí dividendu. K tomuto rozhodnutí přivedly management fondu obtížné tržní podmínky roku 2017 platné obecně pro všechna dluhopisová portfolia: šlo především za prvé, o měnové intervence České národní banky, které výjimečně prodražily měnové zajištění cizoměnové části portfolia.

Za druhé, pokračovalo zvyšování úrokových sazeb ve vyspělých ekonomikách. Souběh těchto faktorů vedl na sledovaném horizontu k mírnému snížení ceny fondu o -0,55 %. Protože za rok 2016 a 2015 fond vyplatil silné dividendy ve výši 5,0 % resp. 3,5 %, dosahuje na námi doporučeném minimálním investičním horizontu 3 let průměrný roční dividendový výnos pro investory stále velmi slušných 2,83 %.

Co v roce 2017 vedlo k nižší výkonnosti dividendové třídy Generali Fondu korporátních
dluhopisů?

Fond musel překonávat nepříznivé vlivy, se kterými obecně „bojovala“ všechna dluhopisová portfolia. Náklady na měnové zajištění cizoměnových investic byly po celý rok výjimečně vysoké, vyšší téměř o 2 % ročně (!) ve srovnání
s běžnými podmínkami. Jejich růst byl důsledkem přebytku korunové likvidity dodané na peněžní trh Českou národní bankou v rámci dnes již ukončených měnových intervencí. Tento nepříznivý faktor jsme dokázali zmírnit dvěma investičními technikami. Za prvé, používáním repo-operací (technicky jde o půjčku cizí měny výměnou za zápůjčku dluhopisů z portfolia fondu) a za druhé, flexibilní volbou délky jednotlivých měnových swapů.

Pokračující zpřísňování měnové politiky Fedu (zvyšování úrokových sazeb a snižování objemu bilance centrální banky formou prodeje dříve nakoupených dluhopisů) posunulo krátký a střední konec dolarové bezrizikové výnosové křivky výrazně nahoru. To v důsledku tlačilo ceny dluhopisů směrem dolů. Tento konkrétní vliv jsme dokázali omezit redukcí průměrné durace (jde o citlivost cen dluhopisů na růst úrokových sazeb) portfolia.

Naopak dobrý firemní fundament podpořený globálním ekonomickým růstem a růstem cen komodit se příznivě promítl do poklesu rizikových prémií korporátních dluhopisů a tedy růstu jejich cen. Spolu s aktivní správou tento jev dokázal převážit dva výše uvedené nepříznivé faktory. Zrealizovali jsme téměř 500 (!) obchodů s dluhopisy při relativně vysoké obrátce aktiv 157 %.

 

Co čekáme směrem do budoucnosti?

Výhled na rok 2018 je smíšený. Ve Spojených státech bude pokračovat růst úrokových sazeb a snižování bilance centrální banky. Postupný nárůst výnosů do splatnosti dolarových dluhopisů se v budoucnu pozitivně promítne do výnosnosti fondu, v roce 2018 však ještě bude působit mírně nepříznivě. Pro omezení tohoto vlivu budeme nadále udržovat nízkou průměrnou duraci.

Pozitivní je, že náklady na měnové zajištění dolarových investic by měly dále postupně klesat. Tomu výrazně pomůže zvyšování korunových úrokových sazeb Českou národní bankou. V případě eurových investic již měnové zajištění začalo generovat dodatečný výnos. Firemní fundament by měl nadále zůstat dobrý v důsledku pokračujícího globálního ekonomického růstu.

Pokud by se na trhy po velmi dlouhém, osmiletém akciovém růstu v průběhu r. 2018 dostavila nervozita, považovali bychom to u předem vytipovaných firemních dluhopisů za velmi dobrou nákupní příležitost a možnost zvýšit budoucí výnosový potenciál fondu.

Optimističtěji výkonnost fondu vidíme ve střednědobém horizontu: postupné zvyšování dolarových úrokových sazeb zvýší výnosy dluhopisů do splatnosti a podpoří tak růstový potenciál fondu. Výkonnosti fondu současně prospěje další námi očekávaný pokles nákladů na zajištění měnového rizika.

Našim klientům vždy doporučujeme dodržet doporučený investiční horizont fondu min. 3 roky a delší. Teprve na délce tohoto období lze důvěryhodně posuzovat výkonnost fondu. Při pohledu zpět do historie, na tříletém horizontu vždy doručila dividendová třída fondu investorům velmi zajímavé dividendy, a to včetně přepočtu na roční průměrný dividendový výnos. Ohledně platnosti tohoto faktu v budoucnosti zůstáváme nadále optimisty.

 

Ing. Daniel Kukačka, portfolio manažer

Dokument v pdf najdete ZDE.