Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Aktuality

ČP INVEST zcela vyprodal tři podzimní tranše zajištěných fondů, které se těší enormnímu zájmu investorů

Praha (10. říjen 2012) - Investoři ocenili možnost získat jedinečný zajištěný výnos, kterého tyto fondy dosahují díky úspěšné strategii využívající potenciál korporátních dluhopisů. Celkem klienti zainvestovali během tříměsíčního upisovacího období do těchto tří fondů ČP INVESTu přes 422 mil. Kč, celková spravovaná aktiva v zajištěných fondech ČP INVEST pak přesáhla částku 7 mld. Kč.

Dle údajů Asociace pro kapitálový trh ČR letos ze zajištěných fondů odešlo 7,4 mld. korun. Společnost
ČP INVEST však zaznamenala naprosto opačný trend.

„Tak velký zájem o naše nové fondy jsme, jak ze strany kvalifikovaných investorů, tak ze strany široké veřejnosti, v současné době nečekali. Na základě zvýšené poptávky jsme k původně dvěma plánovaným zajištěným fondům přidávali ještě třetí. Přestože se většina společností potýká s výrazným odlivem kapitálu ze zajištěných fondů, nám se daří vycházet potřebám investorů vstříc,“ říká Alexandra Hájková, ředitelka produktů a marketingu ČP INVEST.

„Zajištěné fondy před třemi až pěti lety procházely v ČR určitým boomem. Většina z nich v tomto období právě končí, proto dochází ke zvýšenému odlivu finančních prostředků,“ upřesňuje Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST. Trend, že se lidé už nechtějí znovu zavázat k investicím na určité časové období, je podle Valentíka způsoben především nejistou dobou a strachem ze ztráty zaměstnání. „Lidé dávají přednost likvidnějším aktivům, které mohou rychleji využít v případě nouze,“ doplňuje Valentík.

Přesto společnost ČP INVEST upsala celkem tři tranše zajištěných fondů. Dluhopisový zajištěný fond
ČP INVEST nabízí po pěti letech dosažení zajištěného výnosu ve výši 18 %. Portfolio fondu využívá analytické postupy a know-how dlouhodobě aplikované a osvědčené při správě Fondu korporátních dluhopisů
ČP INVEST, který patří k nejúspěšnějším fondům na českém trhu (v roce 2010 a 2012 získal ocenění odborné poroty v rámci soutěže Zlatá koruna). Portfolio je diverzifikováno převážně do firemních dluhopisů fundamentálně zdravých společností. Při výběru se klade hlavní důraz na důkladnou analýzu firem, kde je preferována zejména nízká zadluženost a stabilní ziskovost.

13. a 14. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů ČP INVEST přináší pevný výnos ve výši 16 % za 4 roky, resp. pevný výnos ve výši 15 % za 3 roky a 9 měsíců. Také oba tyto fondy využívají osvědčenou strategii spočívající ve využívání předností korporátních dluhopisů. V současném období velmi nízkých úrokových sazeb představuje tento potenciální výnos bezkonkurenční zhodnocení.